Pamūan kotmāi phǣng læ phānit bap 1-6 (kǣkhai phœ̄mtœ̄m Phō̜.Sō̜. 2564) phrō̜m phrarātchabanyat thī kīeokhō̜ng chabap chai rīan / Somyot Chư̄athai.

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2564) พร้อมพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง ฉบับใช้เรียน / สมยศ เชื้อไทย.  (Text) (Text)

Somyot Chuathai.
สมยศ เชื้อไทย
Call no.: KPT500 .ส445 2564Publication: Krung Thēp ... : Winyuchon, 2564 [2021] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Edition: Phim khrang thī 20, [kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m]. Edition: พิมพ์ครั้งที่ 20, [แก้ไขและเพิ่มเติม]Description: 698 หน้าISBN: 9786165810456; 6165810454Other title: Pramūan kotmāi phǣng læ phānit chabap chai rīan Other title: ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับใช้เรียน [Spine title]Subject(s): กฎหมายแพ่ง -- ไทยกฎหมายพาณิชย์ -- ไทยLOC classification: KPT500 | .ส445 2564
แสดงรายการนี้ใน: TULAW-New Book-202109-01-30 (Tha) | TULAW-New Book-202110-01-31 (Tha) | TUPRIDI-NewBook-2021-10-04 (Thai) | TUPUEY-New Book-202110-01 (tha)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT500 .ส445 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379016146772
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT500 .ส445 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379016146384
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT500 .ส445 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379016146335
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT500 .ส445 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379016146798
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT500 .ส445 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379016146368
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books KPT500 .ส445 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) อยู่ระหว่างการนำส่งจาก Pridi Banomyong Library ไปยัง Sanya Dharmasakti Library ตั้งแต่วันที่ 02/08/2022 31379016146350
รายการจองทั้งหมด: 0

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544