Sāt læ sin hǣng kānwičhai chœ̄ng khunnaphāp : khūmư̄ naksưksā læ nakwičhai sangkhommasāt / Chāi Phōthisitā.

ศาสตร์และศิลป์การวิจัยเชิงคุณภาพ : คู่มือนักศึกษาและนักวิจัยสังคมศาสตร์ / ชาย โพธิสิตา.  (Text) (Text)

Chāi Phōthisitā.
ชาย โพธิสิตา
Call no.: H62.5 .ช62 2564 Publication: Krung Thēp... : Bǭrisat ʻAmmarin Phrinting ʻǣn Phaplitching Čhamkat (Mahāchon), 2564 [2021] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2564 [2021]Edition: Phim khrang thī 9. Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9Description: 14, 374 หน้า : ภาพประกอบNotes: พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 8, ปรับปรุงใหม่ 2562.ISBN: 9786165860239; 6165860230Subject(s): วิจัยเชิงคุณภาพสังคมศาสตร์ -- วิจัยLOC classification: H62.5 | .ช62 2564
Contents:การวิจัยเชิงคุณภาพ ลักษณะสำคัญและการนำไปใช้ -- กระบวนทัศน์การวิจัย -- การออกแบบงานวิจัย -- การวิจัยแบบชาติพันธ์วรรณา -- การวิจัยแบบปรากฏการณ์วิทยา -- การวิจัยแบบสร้างทฤษฎีจากข้อมูล -- การสัมภาษณ์เชิงคุณภาพ -- การอภิปรายกลุ่ม -- การสังเกตแบบมีส่วนร่วม -- การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ -- ซอฟต์แวร์ ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ -- การเขียนรายงานการวิจัยเชิงคุณภาพ -- จริยธรรมในการวิจัยเชิงคุณภาพ.
Summary: นักวิจัย ถ้าความสามารถทางระเบียบวิธีไม่เข้มแข็ง ก็ยากที่จะผลิตผลงานชั้นดี หนังสือเล่มนี้ มุ่งยกระดับศักยภาพการทำวิจัยเชิงคุณภาพ ตั้งแต่การออกแบบการวิจัย จนถึงการวิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนรายงาน ไม่ว่าคุณจะเป็นนักศึกษา อาจารย์ หรือนักวิจัยมืออาชีพ นี่คือหนังสือที่คุณไม่ควรพลาด.
แสดงรายการนี้ใน: TUPUEY-New Book-202109-01 (tha) | TUPRIDI-NewBook-2022-02-02 (Thai) | TUPRIDI-NewBook-2021-02-03 (Thai)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks H62.5 .ช62 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
3137901628341
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks H62.5 .ช62 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/05/2022 3137901628340
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks H62.5 .ช62 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/05/2022 3137901640129
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks H62.5 .ช62 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/08/2022 3137901640130
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks H62.5 .ช62 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 08/07/2022 3137901640131
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks H62.5 .ช62 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
3137901640132
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books Shelving Cart H62.5 .ช62 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
3137901640133
รายการจองทั้งหมด: 0

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 8, ปรับปรุงใหม่ 2562.

การวิจัยเชิงคุณภาพ ลักษณะสำคัญและการนำไปใช้ -- กระบวนทัศน์การวิจัย -- การออกแบบงานวิจัย -- การวิจัยแบบชาติพันธ์วรรณา -- การวิจัยแบบปรากฏการณ์วิทยา -- การวิจัยแบบสร้างทฤษฎีจากข้อมูล -- การสัมภาษณ์เชิงคุณภาพ -- การอภิปรายกลุ่ม -- การสังเกตแบบมีส่วนร่วม -- การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ -- ซอฟต์แวร์ ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ -- การเขียนรายงานการวิจัยเชิงคุณภาพ -- จริยธรรมในการวิจัยเชิงคุณภาพ.

นักวิจัย ถ้าความสามารถทางระเบียบวิธีไม่เข้มแข็ง ก็ยากที่จะผลิตผลงานชั้นดี หนังสือเล่มนี้ มุ่งยกระดับศักยภาพการทำวิจัยเชิงคุณภาพ ตั้งแต่การออกแบบการวิจัย จนถึงการวิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนรายงาน ไม่ว่าคุณจะเป็นนักศึกษา อาจารย์ หรือนักวิจัยมืออาชีพ นี่คือหนังสือที่คุณไม่ควรพลาด.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544