Kamʻathibāi sư̄khāi lǣkplīan hai phrō̜m khamʻathibāi nai sūan khō̜ng Phrarātchabanyat Wādūai Kō̜sanyā thī mai Pentham Phō̜.Sō̜. 2540 læ kotmāi mai thī kīeokhō̜ng / Sanankō̜n Sōtthiphan.

คำอธิบายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ พร้อมคำอธิบายในส่วนของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 และกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง / ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์.  (Text) (Text)

Čhampī Sotthiphan.
จำปี โสตถิพันธุ์
Call no.: KPT874 .จ63 2564Publication: Krung thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Edition: Phim khrang thī 9, kǣkhai phœ̄mtœ̄m. Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9, แก้ไขเพิ่มเติมDescription: 446 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9786165810548; 6165810543Other title: Khamʻathibāi kotmāi laksana sư̄khāi lǣkplīan hai Other title: คำอธิบายกฎหมายลักษณะ ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ [Cover title]Subject(s): ซื้อขาย -- ไทยซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ -- ไทยการแลกเปลี่ยน -- ไทยสัญญา -- ไทยLOC classification: KPT874 | .จ63 2564Summary: สัญญาซื้อขาย, หลักสัญญาและความสัมพันธ์ระหว่างหลักสัญญาและเอกเทศสัญญา, ลักษณะและองค์ประกอบของสัญญาซื้อขาย, กระบวนการในการก่อให้เกิดสัญญาซื้อขาย, วัตถุประสงค์ของสัญญาซื้อขาย, ความสมบูรณ์ของสัญญาซื้อขาย, ผลทางทรัพย์ของสัญญาซื้อขาย, ผลทางหนี้ของสัญญาซื้อขายในส่วนของผู้ซื้อ, ความรับผิดในความชำรุดบกพร่องของทรัพย์สินที่ขาย, ความรับผิดของผู้ขายเมื่อผู้ซื้อถูกรอนสิทธิ ฯลฯ สัญญาขายฝาก, สัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ, สัญญาแลกเปลี่ยน, สัญญาให้โดยเสน่หา พร้อมคำอธิบายในส่วนของพ.ร.บ.ว่าด้วยข้อสัญญาไม่เป็นธรรม พ.ศ.2540 และกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง.
แสดงรายการนี้ใน: TUPRIDI-NewBook-2021-10-04 (Thai) | TULAW-New Book-202110-01-31 (Tha) | TUPUEY-New Book-202110-01 (tha) | TUPRIDI-NewBook-2021-11-03 (Thai)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT874 .จ63 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 13/02/2022 31379016147580
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT874 .จ63 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 16/02/2022 31379016147556
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT874 .จ63 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 16/02/2022 31379016141336
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT874 .จ63 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 17/02/2022 31379016148091
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT874 .จ63 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 16/02/2022 3137901640367
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT874 .จ63 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 18/02/2022 3137901640368
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT874 .จ63 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 18/02/2022 3137901640369
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT874 .จ63 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 11/02/2022 31379016148125
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT874 .จ63 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 12/02/2022 31379016147572
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT874 .จ63 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 18/02/2022 31379016147564
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT874 .จ63 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 18/02/2022 31379016147531
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT874 .จ63 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 17/02/2022 31379016148109
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT874 .จ63 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 12/02/2022 31379016148117
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT874 .จ63 2560 คำอธิบายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ พร้อมคำอธิบายในส่วนของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 และกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง / KPT874 .จ63 2560 คำอธิบายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ พร้อมคำอธิบายในส่วนของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 และกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง / KPT874 .จ63 2564 คำอธิบายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ พร้อมคำอธิบายในส่วนของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 และกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง / KPT874 .จ63 2564 คำอธิบายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ พร้อมคำอธิบายในส่วนของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 และกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง / KPT874 .จ63 2564 คำอธิบายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ พร้อมคำอธิบายในส่วนของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 และกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง / KPT874 .จ63 2564 คำอธิบายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ พร้อมคำอธิบายในส่วนของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 และกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง / KPT874 .จ634 2561 คำอธิบายกฎหมาย ลักษณะ ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน /

สัญญาซื้อขาย, หลักสัญญาและความสัมพันธ์ระหว่างหลักสัญญาและเอกเทศสัญญา, ลักษณะและองค์ประกอบของสัญญาซื้อขาย, กระบวนการในการก่อให้เกิดสัญญาซื้อขาย, วัตถุประสงค์ของสัญญาซื้อขาย, ความสมบูรณ์ของสัญญาซื้อขาย, ผลทางทรัพย์ของสัญญาซื้อขาย, ผลทางหนี้ของสัญญาซื้อขายในส่วนของผู้ซื้อ, ความรับผิดในความชำรุดบกพร่องของทรัพย์สินที่ขาย, ความรับผิดของผู้ขายเมื่อผู้ซื้อถูกรอนสิทธิ ฯลฯ สัญญาขายฝาก, สัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ, สัญญาแลกเปลี่ยน, สัญญาให้โดยเสน่หา พร้อมคำอธิบายในส่วนของพ.ร.บ.ว่าด้วยข้อสัญญาไม่เป็นธรรม พ.ศ.2540 และกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544