China now Čhīn kāonam-- wāthakam dǣn mangkō̜n bon wēthī lōk / Čhāng Wœ̄i Wœ̄i ; [Yānglīčhō ... [læ khon ʻư̄n ʻư̄n ] plǣ].

China now จีนก้าวนำ-- วาทกรรมแดนมังกรบนเวทีโลก / จางเหวยเหวย ; [หยางลี่โจว ... [และคนอื่นๆ] แปล].  (Text) (Text)

Zhang, Wei-Wei, Yāng, Līčhō.
จาง, เหวยเหว่ย, ค.ศ. 1957-
หยาง, ลี่โจว
Call no.: DS735 .จ64 2564Publication: [Krung Thēp...] : Sukkhaphāp Čhai, 2564 [2021] Publication: [กรุงเทพฯ] : สุขภาพใจ, 2564 [2021]Edition: Phim khrang thī 1. Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 395 หน้า : ภาพประกอบNotes: แปลจาก: Zhe jiu shi Zhongguo : zou xiang shi jie de Zhongguo li liang.ISBN: 9786161403577; 6161403579Subject(s): การพัฒนาเศรษฐกิจ -- จีนจีน -- ประวัติศาสตร์จีน -- การเมืองและการปกครอง -- ศตวรรษที่ 21จีน -- ภาวะสังคม -- ค.ศ. 2000-จีน -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- สหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกา -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- จีนจีนศึกษาLOC classification: DS735 | .จ64 2564
Contents:1. พลังของจีน : การผงาดด้วยอุตสาหะของชนในชาติ -- 2. จิตวิญญาณจีน : ฐานพลังแห่ง "รัฐอารยะ" -- 3. ค่านิยมจีน : ประชาธิปไตยที่ดีจึงเป็นสิ่งประเสริฐ -- 4. จิตตั้งมั่นของจีน : ชาวจีน จงเชื่อมั่นในตนเอง.
Summary: ตั้งแต่จีนเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ โลกตะวันตกกังวลที่จะสูญเสียความเป็นมหาอำนาจ จึงสกัดกั้นความเจริญเติบโตของจีนอย่างเข้มข้น ฝ่ายจีนเองก็ใช้ยุทธศาสตร์ทางการเมือง เศรษฐกิจ ความมั่นคง วัฒนธรรม และการทูต เพื่อแก้ยุทธศาสตร์ของฝ่ายสหรัฐอเมริกา กระแสวิพากษ์ของสื่อตะวันตกต่อการเมืองของจีนหนีไม่พ้นคำถามว่า "ทำไมจีนมีแต่ปฏิรูปเศรษฐกิจ ไม่ปฏิรูปการเมือง?" "เมื่อไหร่จีนจะเลิกระบบพรรคเดียวเสียที?" ผู้เขียน ศาสตราจารย์จางเหวยเหวย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประเทศจีนแห่งมหาวิทยาลัยฟู่ตั้นแย้งว่า สิ่งที่ตะวันตกนิยามว่า "ค่านิยมสากล" แล้วก็ไม่ต้องศึกษาวิจัยใดๆ ไม่ต้องเรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของชาติอื่น เพียงเพราะคุณกับเราไม่เหมือนกัน ก็ยืนยันว่าคุณคือผู้ล้าหลังทันที China Now เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ฝ่ายจีน ในการแสดงให้เห็นคุณลักษณะของจีน เช่น ความเป็น Pragmatism ยอมรับความจริงว่า อุดมการณ์แบบ Dogmatic ไม่สอดคล้องกับกระแสโลกและไม่สามารถแก้ไขปัญหาพื้นฐานของประเทศและประชาชนได้ China Now ยังสื่อสารให้ชาวจีนได้ "เข้าใจจุดยืนของจีน" เพื่อยืนหยัดในเวทีโลกอย่างมั่นคง ทั้งนี้เพราะ "ชาวจีนที่ถูกเพ่งเล็ง" ภายใต้นานาวาทกรรมของตะวันตกเช่นว่า "ล้าหลัง" "รวบอำนาจ" "ไม่เคารพสิทธิมนุษยชน" ผู้เขียนสวนแย้งว่าเป็นเพราะพวกเขาเคยชินกับตรรกะ "แนวคิดยึดตะวันตกเป็นศูนย์กลาง" มองว่าระบบการปกครองของตะวันตกเท่านั้นที่ดีที่สุด ถ้าคุณไม่เหมือนกับเรา เท่ากับว่าคุณไร้อารยธรรม ทั้งที่อารยธรรมจีนนั้นมีความอุดมสมบูรณ์ หลากหลายซับซ้อนมากเกินกว่าที่จะอาศัยวาทกรรมอันคับแคบมาสรุปจีนได้ ทั้งนี้ยังขยายความ "โมเดลจีน" (中国模式) รวมถึงความสำเร็จของสถาบันการเมืองของจีน และเสนอความรู้การเมือง ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจีนได้อย่างถ่องแท้จนถือได้ว่า China Now เป็น "คัมภีร์จีนศึกษาแห่งยุคดิจิทัล".
แสดงรายการนี้ใน: TUPUEY-New Book-202111-01 (tha) | TUPRIDI-NewBook-2021-11-03 (Thai)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks DS735 .จ64 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379016107527
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books Shelving Cart DS735 .จ64 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
3137901628893
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books Shelving Cart DS735 .จ64 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379016105885
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS735 .จ64 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 02/02/2022 31379016105877
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks DS735 .จ64 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 12/02/2022 3137901640617
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks DS735 .จ64 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/08/2022 3137901640618
รายการจองทั้งหมด: 0

แปลจาก: Zhe jiu shi Zhongguo : zou xiang shi jie de Zhongguo li liang.

1. พลังของจีน : การผงาดด้วยอุตสาหะของชนในชาติ -- 2. จิตวิญญาณจีน : ฐานพลังแห่ง "รัฐอารยะ" -- 3. ค่านิยมจีน : ประชาธิปไตยที่ดีจึงเป็นสิ่งประเสริฐ -- 4. จิตตั้งมั่นของจีน : ชาวจีน จงเชื่อมั่นในตนเอง.

ตั้งแต่จีนเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ โลกตะวันตกกังวลที่จะสูญเสียความเป็นมหาอำนาจ จึงสกัดกั้นความเจริญเติบโตของจีนอย่างเข้มข้น ฝ่ายจีนเองก็ใช้ยุทธศาสตร์ทางการเมือง เศรษฐกิจ ความมั่นคง วัฒนธรรม และการทูต เพื่อแก้ยุทธศาสตร์ของฝ่ายสหรัฐอเมริกา กระแสวิพากษ์ของสื่อตะวันตกต่อการเมืองของจีนหนีไม่พ้นคำถามว่า "ทำไมจีนมีแต่ปฏิรูปเศรษฐกิจ ไม่ปฏิรูปการเมือง?" "เมื่อไหร่จีนจะเลิกระบบพรรคเดียวเสียที?" ผู้เขียน ศาสตราจารย์จางเหวยเหวย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประเทศจีนแห่งมหาวิทยาลัยฟู่ตั้นแย้งว่า สิ่งที่ตะวันตกนิยามว่า "ค่านิยมสากล" แล้วก็ไม่ต้องศึกษาวิจัยใดๆ ไม่ต้องเรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของชาติอื่น เพียงเพราะคุณกับเราไม่เหมือนกัน ก็ยืนยันว่าคุณคือผู้ล้าหลังทันที China Now เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ฝ่ายจีน ในการแสดงให้เห็นคุณลักษณะของจีน เช่น ความเป็น Pragmatism ยอมรับความจริงว่า อุดมการณ์แบบ Dogmatic ไม่สอดคล้องกับกระแสโลกและไม่สามารถแก้ไขปัญหาพื้นฐานของประเทศและประชาชนได้ China Now ยังสื่อสารให้ชาวจีนได้ "เข้าใจจุดยืนของจีน" เพื่อยืนหยัดในเวทีโลกอย่างมั่นคง ทั้งนี้เพราะ "ชาวจีนที่ถูกเพ่งเล็ง" ภายใต้นานาวาทกรรมของตะวันตกเช่นว่า "ล้าหลัง" "รวบอำนาจ" "ไม่เคารพสิทธิมนุษยชน" ผู้เขียนสวนแย้งว่าเป็นเพราะพวกเขาเคยชินกับตรรกะ "แนวคิดยึดตะวันตกเป็นศูนย์กลาง" มองว่าระบบการปกครองของตะวันตกเท่านั้นที่ดีที่สุด ถ้าคุณไม่เหมือนกับเรา เท่ากับว่าคุณไร้อารยธรรม ทั้งที่อารยธรรมจีนนั้นมีความอุดมสมบูรณ์ หลากหลายซับซ้อนมากเกินกว่าที่จะอาศัยวาทกรรมอันคับแคบมาสรุปจีนได้ ทั้งนี้ยังขยายความ "โมเดลจีน" (中国模式) รวมถึงความสำเร็จของสถาบันการเมืองของจีน และเสนอความรู้การเมือง ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจีนได้อย่างถ่องแท้จนถือได้ว่า China Now เป็น "คัมภีร์จีนศึกษาแห่งยุคดิจิทัล".

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544