Khamplǣ phāsā ʻAngkrit khō̜ng pramūan kotmāi phǣng læ phānit khō̜ng Thai bap 1 læ bap 2 (phrō̜m botbanyat phāsā Thai thī pen thāngkān) = English translation of the civil and commercial code of Thailand book I and book II (with the official Thai text) / Phinai Na Nakhō̜n.

คำแปลภาษาอังกฤษของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย บรรพ 1 และบรรพ 2 (พร้อมบทบัญญัติภาษาไทยที่เป็นทางการ) = English translation of the civil and commercial code of Thailand book I and book II (with the official Thai text) / พินัย ณ นคร.  (Text) (Text)

Thailand.
ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ
Call no.: KPT494 2564กPublication: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Description: [514] หน้าNotes: มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.ISBN: 9786165810838; 6165810837Other title: English translation of the civil and commercial code of Thailand book I and book II (with the official Thai text) [Parallel title]Subject(s): กฎหมายแพ่ง -- ไทยกฎหมายพาณิชย์ -- ไทยLOC classification: KPT494 | 2564ก
Contents:บรรพ 1 หลักทั่วไป -- บรรพ 2 หนี้.
แสดงรายการนี้ใน: TULAW-New Book-202111-01-30 (Tha) | TUPUEY-New Book-202111-01 (tha) | TUPRIDI-NewBook-2021-11-03 (Thai)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT494 2564ก (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 20/06/2022 31379014234968
Book Book Pridi Banomyong Library
Reference Books General Stacks KPT494 2564ก (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379016144504
Reference Reference Pridi Banomyong Library
Reference Books Reference Stacks KPT494 2564ก (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379016144496
Reference Reference Pridi Banomyong Library
Reference Books Reference Stacks KPT494 2564ก (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379016144645
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT500 .พ663 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/05/2022 31379016144884
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks KPT494 2564ก (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379016144876
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT500 .พ663 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/05/2022 31379016144900
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks KPT494 2564ก (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379016141583
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks KPT494 2564ก (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379016144470
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT500 .พ663 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/05/2022 31379016144843
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT500 .พ663 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/05/2022 31379016144835
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT494 2559ก ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 ฉบับทันสมัย แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558 ; ประมวลกฎหมายอาญา แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2559 / KPT494 2561ก ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ; พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 / KPT494 2561ก ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ; พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 / KPT494 2564ก คำแปลภาษาอังกฤษของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย บรรพ 1 และบรรพ 2 (พร้อมบทบัญญัติภาษาไทยที่เป็นทางการ) = English translation of the civil and commercial code of Thailand book I and book II (with the official Thai text) / KPT494 2564ก คำแปลภาษาอังกฤษของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย บรรพ 1 และบรรพ 2 (พร้อมบทบัญญัติภาษาไทยที่เป็นทางการ) = English translation of the civil and commercial code of Thailand book I and book II (with the official Thai text) / KPT494 2564ก คำแปลภาษาอังกฤษของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย บรรพ 1 และบรรพ 2 (พร้อมบทบัญญัติภาษาไทยที่เป็นทางการ) = English translation of the civil and commercial code of Thailand book I and book II (with the official Thai text) / KPT494 2536 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 :

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

บรรพ 1 หลักทั่วไป -- บรรพ 2 หนี้.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544