Phlik phǣndin : čhāk tai ngao pīk mahāʻamnāt sū ʻitsaraphāp thāwō̜n khō̜ng klum prathēt nai ʻĒchīa / Phānudā Wongphrom.

พลิกแผ่นดิน : จากใต้เงาปีกมหาอำนาจสู่อิสรภาพถาวรของกลุ่มประเทศในเอเชีย / ภาณุดา วงศ์พรหม.  (Text) (Text)

Phānudā Wongphrom.
ภาณุดา วงศ์พรหม
Call no.: DS525 .ภ636 2564Publication: Krung Thēp... : Torch, 2564 [2021] Publication: กรุงเทพฯ : Torch, 2564 [2021]Edition: Phim khrang thī 1. Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 448 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9786165867832; 6165867839Subject(s): เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ -- ประวัติศาสตร์เอเชีย -- ประวัติศาสตร์LOC classification: DS525 | .ภ636 2564Summary: ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่ผู้คนบนโลกมนุษย์ยังเป็นแบบต่างคนต่างอยู่ หาเลี้ยงชีพด้วยการออกล่าสัตว์มาเป็นอาหาร และเร่ร่อนไปมาเพื่อแสวงหาแหล่งอาหารที่สมบูรณ์กว่าไปเรื่อย ๆ ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง ต่อมาจึงค่อย ๆ มีพัฒนาการขึ้น และเริ่มดำรงชีวิตในแบบปักหลักสร้างที่อยู่อาศัย ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อประทังชีวิต แล้วก็มีการคิดค้นวิทยาการต่าง ๆ เพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นเรื่อย ๆ แต่เมื่อนานวันเข้า สภาพภูมิอากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงไป พื้นดินซึ่งเคยทำกินได้กลับมีแต่ความกันดาร จึงต้องออกหาสถานที่ปักหลักแห่งใหม่ที่เหมาะแก่การดำรงชีวิตต่อไป.Summary: ในยุคการล่าอาณานิคมของเหล่าชาติมหาอำนาจตะวันตก เกือบทุกประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน พม่า เวียดนาม กัมพูชา ลาว ฟิลิปปินส์ ไม่เว้นแม้ประเทศอื่น ๆ ในเอเชียอย่างเช่น อินเดีย ต้องตกเป็นอาณานิคมของชาวตะวันตกชาติต่าง ๆ เช่น เนเธอร์แลนด์ อังกฤษ ฝรั่งเศส และสเปน รวมไปถึง เกาหลี ที่ต้องตกเป็นอาณานิคมของ ชาวเอเชียด้วยกัน ก็คือ ญี่ปุ่น หรือแม้แต่ จีน ก็ตาม ก็ยังเป็นเป้าหมายของชาติตะวันตกต่าง ๆ รวมทั้งญี่ปุ่นอีกด้วย ชาติมหาอำนาจในยุคล่าอาณานิคมเหล่านั้นเข้ามาได้อย่างไร และแผ่อำนาจขึ้นมาได้อย่างไร และประเทศในเอเชียประเทศต่าง ๆ ต้องต่อสู้อย่างยากเย็นเพียงใด จึงสามารถปลดแอกตนเองให้ได้รับอินสรภาพและสร้างชาติของตนให้เป็นปึกแผ่นเช่นในปัจจุบันได้.
แสดงรายการนี้ใน: TUPUEY-New Book-202112-01 (tha) | TUPRIDI-NewBook-2021-12-02 (Thai) | TUPRIDI-NewBook-2022-01-04 (Thai) | TUPUEY-New Book-202201-01 (tha) | TUPOL-New Book-2022 01
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS525 .ภ636 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
3137901628939
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS525 .ภ636 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
3137901626799
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks DS525 .ภ636 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
3137901628938
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks DS525 .ภ636 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
3137901628937
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks DS525 .ภ636 2564 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
3137901642222
รายการจองทั้งหมด: 0

ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่ผู้คนบนโลกมนุษย์ยังเป็นแบบต่างคนต่างอยู่ หาเลี้ยงชีพด้วยการออกล่าสัตว์มาเป็นอาหาร และเร่ร่อนไปมาเพื่อแสวงหาแหล่งอาหารที่สมบูรณ์กว่าไปเรื่อย ๆ ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง ต่อมาจึงค่อย ๆ มีพัฒนาการขึ้น และเริ่มดำรงชีวิตในแบบปักหลักสร้างที่อยู่อาศัย ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อประทังชีวิต แล้วก็มีการคิดค้นวิทยาการต่าง ๆ เพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นเรื่อย ๆ แต่เมื่อนานวันเข้า สภาพภูมิอากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงไป พื้นดินซึ่งเคยทำกินได้กลับมีแต่ความกันดาร จึงต้องออกหาสถานที่ปักหลักแห่งใหม่ที่เหมาะแก่การดำรงชีวิตต่อไป.

ในยุคการล่าอาณานิคมของเหล่าชาติมหาอำนาจตะวันตก เกือบทุกประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน พม่า เวียดนาม กัมพูชา ลาว ฟิลิปปินส์ ไม่เว้นแม้ประเทศอื่น ๆ ในเอเชียอย่างเช่น อินเดีย ต้องตกเป็นอาณานิคมของชาวตะวันตกชาติต่าง ๆ เช่น เนเธอร์แลนด์ อังกฤษ ฝรั่งเศส และสเปน รวมไปถึง เกาหลี ที่ต้องตกเป็นอาณานิคมของ ชาวเอเชียด้วยกัน ก็คือ ญี่ปุ่น หรือแม้แต่ จีน ก็ตาม ก็ยังเป็นเป้าหมายของชาติตะวันตกต่าง ๆ รวมทั้งญี่ปุ่นอีกด้วย ชาติมหาอำนาจในยุคล่าอาณานิคมเหล่านั้นเข้ามาได้อย่างไร และแผ่อำนาจขึ้นมาได้อย่างไร และประเทศในเอเชียประเทศต่าง ๆ ต้องต่อสู้อย่างยากเย็นเพียงใด จึงสามารถปลดแอกตนเองให้ได้รับอินสรภาพและสร้างชาติของตนให้เป็นปึกแผ่นเช่นในปัจจุบันได้.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544