Phalang phāinai kham phūt = The power of language / Chindōhayō̜n & Yunnārū khīan ; Sirikō̜n Sangkhaphan plǣ.

พลังภายในคำพูด = The Power of Language / ชินโดฮยอน & ยุนนารู เขียน ; สิริกร สังขพันธ์ แปล.  (Text) (Text)

Sin, To-hyŏn. Yun, Na-ru Sirikō̜n Sangkhaphan.
ชิน, โดฮยอน
ยุน, นารู | สิริกร สังขพันธ์
Call no.: PN4129 .ช635 2565Publication: Krung Thēp... : ʻAmarin How-To, 2565 [2022] Publication: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ How-To, 2565 [2022]Edition: Phim khrang thī 2. Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Description: 189 หน้าNotes: พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งแรก 2565.; แปลจาก: Mal ŭi naegong : ǂb saram ŭl kkŭrŏdangginŭn Tong-Sŏyang kojŏn ŭi hwasul.ISBN: 9786161846619; 6161846616Other title: The power of language [Other title]Subject(s): วาทศิลป์การสื่อสาร -- แง่จิตวิทยาLOC classification: PN4129 | .ช635 2565
Contents:ขั้นที่ 1 การฝึกฝน วิธีสร้างภาชนะใส่คำพูด -- ขั้นที่ 2 ทัศนคติ ปรับเปลี่ยนทัศนคติ -- ขั้นที่ 3 สติปัญญา หากอยากให้คำพูดลึกซื้ง -- ขั้นที่ 4 ความคิดสร้างสรรค์ วิธีการพูดให้แปลกใหม่ -- ขั้นที่ 5 การฟัง วิธีรับฟังในการปฏิบัติจริง -- ขั้นที่ 6 คำถาม หากต้องการถามและตอบให้ดี -- ขั้นที่ 7 วาทศิลป์ ศิลปะในการพูด -- ขั้นที่ 8 ความเป็นอิสระ คำพูดที่นำไปปฏิบัติจริง คำพูดที่ต้องละทิ้ง -- การลงสนามจริง เรื่องราวของนักปราชญ์ทั้งหลายที่แสดงให้เห็นถึงพลังภายในคำพูด.
Summary: หนังสือเล่มนี้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญใน "พลังของคำพูด" ผ่านปรัชญาและคำสอนต่าง ๆ ที่ลึกซึ้ง จุดประกายให้คำพูดนั้นออกมาจากใจเราจริง ๆ แล้วส่งผ่านความรู้สึกต่อไปยังใจของผู้อื่น โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 8 ขั้นตอน เริ่มจากการเปลี่ยน Mindset ย้อนกลับมาดูตัวเองเพื่อเปลี่ยนคำพูดที่พูดออกไป การฝึกสังเกต การตั้งคำถาม การคิดอย่างสร้างสรรค์ ไปจนถึงการเลือกใช้ถ้อยคำอย่างมีศิลปะ... ความสำเร็จหรือความล้มเหลวในชีวิตไม่ได้ขึ้นกับว่าคุณพูดมากแค่ไหน แต่อยู่ที่ว่าคุณเลือกใช้ถ้อยคำได้ถูกต้องมากน้อยแค่ไหน.
แสดงรายการนี้ใน: TUPUEY-New Book-202204-01 (tha)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks PN4129 .ช635 2565 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
3137901643232
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks PN4129 .ช635 2565 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 19/07/2022 3137901643230
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks PN4129 .ช635 2565 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/05/2022 3137901643231
รายการจองทั้งหมด: 0

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งแรก 2565.

แปลจาก: Mal ŭi naegong : ǂb saram ŭl kkŭrŏdangginŭn Tong-Sŏyang kojŏn ŭi hwasul.

ขั้นที่ 1 การฝึกฝน วิธีสร้างภาชนะใส่คำพูด -- ขั้นที่ 2 ทัศนคติ ปรับเปลี่ยนทัศนคติ -- ขั้นที่ 3 สติปัญญา หากอยากให้คำพูดลึกซื้ง -- ขั้นที่ 4 ความคิดสร้างสรรค์ วิธีการพูดให้แปลกใหม่ -- ขั้นที่ 5 การฟัง วิธีรับฟังในการปฏิบัติจริง -- ขั้นที่ 6 คำถาม หากต้องการถามและตอบให้ดี -- ขั้นที่ 7 วาทศิลป์ ศิลปะในการพูด -- ขั้นที่ 8 ความเป็นอิสระ คำพูดที่นำไปปฏิบัติจริง คำพูดที่ต้องละทิ้ง -- การลงสนามจริง เรื่องราวของนักปราชญ์ทั้งหลายที่แสดงให้เห็นถึงพลังภายในคำพูด.

หนังสือเล่มนี้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญใน "พลังของคำพูด" ผ่านปรัชญาและคำสอนต่าง ๆ ที่ลึกซึ้ง จุดประกายให้คำพูดนั้นออกมาจากใจเราจริง ๆ แล้วส่งผ่านความรู้สึกต่อไปยังใจของผู้อื่น โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 8 ขั้นตอน เริ่มจากการเปลี่ยน Mindset ย้อนกลับมาดูตัวเองเพื่อเปลี่ยนคำพูดที่พูดออกไป การฝึกสังเกต การตั้งคำถาม การคิดอย่างสร้างสรรค์ ไปจนถึงการเลือกใช้ถ้อยคำอย่างมีศิลปะ... ความสำเร็จหรือความล้มเหลวในชีวิตไม่ได้ขึ้นกับว่าคุณพูดมากแค่ไหน แต่อยู่ที่ว่าคุณเลือกใช้ถ้อยคำได้ถูกต้องมากน้อยแค่ไหน.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544