การพิจารณาอนุมัติงบประมาณในระบบแผนงาน (ระบบพี.พี.บี.เอส.) ของสภาผู้แทนราษฎร : กรณีการพิจารณาอนุมัติร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2528 / จรัส สุวรรณมาลา.  (Text) (Text)

จรัส สุวรรณมาลา, 2496-
Call no.: HJ2162.55 .จ4Series: เอกสารทางวิชาการ ; หมายเลข 45Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, (2529?)Description: 164 หน้า : ภาพประกอบ : ตารางSubject(s): งบประมาณ -- ไทยLOC classification: HJ2162.55 | .จ4
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HJ2162.55 .จ4 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 ยืมออก 31/05/2022 31379000209313
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HJ2162.55 .จ4 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379000662081
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks HJ2162.55 .จ4 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379002251636
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/39119 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379005763462
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/107856 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379003269157
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/153782 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379003269140
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Professor Direk Jayanama Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
HJ2162.55.ฮ7 น68 การบริหารกับการงบประมาณ : HJ2162.55 .ก693 ระบบงบประมาณสมัยใหม่เพื่อการพัฒนาองค์การของไทย : HJ2162.55 .ง37 2545 ที่ระลึกครบรอบ ... ปี สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี . HJ2162.55 .จ4 การพิจารณาอนุมัติงบประมาณในระบบแผนงาน (ระบบพี.พี.บี.เอส.) ของสภาผู้แทนราษฎร : กรณีการพิจารณาอนุมัติร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2528 / HJ2162.55 .จ74 2562 การศึกษาผลกระทบของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่มีต่อรูปแบบและวิธีการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / HJ2162.55 .ช64 มาตรฐานการจัดการทางการเงิน 7 Hurdles กับการจัดทำงบประมาณระบบใหม่ / HJ2162.55 .ช64 มาตรฐานการจัดการทางการเงิน 7 Hurdles กับการจัดทำงบประมาณระบบใหม่ /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544