การบริหารงานคลังรัฐบาล / พนม ทินกร ณ อยุธยา.  (Text) (Text)

พนม ทินกร ณ อยุธยา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์. โครงการตำราพื้นฐาน
Call no.: HJ1360.57 .พ33Publication: กรุงเทพฯ : โครงการตำราพื้นฐานคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 4 เล่ม : ภาพประกอบ, ตารางISBN: 9745766887Subject(s): การคลังสาธารณะ -- ไทยLOC classification: HJ1360.57 | .พ33
Contents:ล. 1 การบริหารงานคลังรัฐบาล มหภาค 1 -- ล. 2 การบริหารงานคลังรัฐบาล มหภาค 2 -- ล. 3 การบริหารคลังรัฐบาล จุลภาค 1 -- ล. 4 การบริหารงานคลังรัฐบาล จุลภาค 2.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ หนังสืออ่านประกอบรายวิชา
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HJ1360.57 .พ33 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379003886638
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HJ1360.57 .พ33 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379003886612
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HJ1360.57 .พ33 ล. 3 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379003886711
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HJ1360.57 .พ33 ล. 4 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379003886794
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HJ1360.57 .พ33 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379003886620
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HJ1360.57 .พ33 ล. 3 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379003886687
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HJ1360.57 .พ33 ล. 4 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379003886810
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HJ1360.57 .พ33 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379003886653
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HJ1360.57 .พ33 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379000210899
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HJ1360.57 .พ33 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379000210881
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HJ1360.57 .พ33 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379000210865
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HJ1360.57 .พ33 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 3 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379000210832
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HJ1360.57 .พ33 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 3 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379000210840
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HJ1360.57 .พ33 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 4 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379000210816
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HJ1360.57 .พ33 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 4 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379000210915
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks HJ1360.57 .พ33 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379005769691

รบ.660 ภาคการศึกษาที่ 2

Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks HJ1360.57 .พ33 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379005718110
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks HJ1360.57 .พ33 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379005769709

รบ.660 ภาคการศึกษาที่ 2

Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks HJ1360.57 .พ33 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379005769675

รบ.660 ภาคการศึกษาที่ 2

Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks HJ1360.57 .พ33 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 4 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379005769816

รบ.660 ภาคการศึกษาที่ 2

รายการจองทั้งหมด: 0

ล. 1 การบริหารงานคลังรัฐบาล มหภาค 1 -- ล. 2 การบริหารงานคลังรัฐบาล มหภาค 2 -- ล. 3 การบริหารคลังรัฐบาล จุลภาค 1 -- ล. 4 การบริหารงานคลังรัฐบาล จุลภาค 2.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544