การบริหารงานคลังรัฐบาล / พนม ทินกร ณ อยุธยา.  (Text) (Text)

พนม ทินกร ณ อยุธยา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์. โครงการตำราพื้นฐาน
Call no.: HJ1360.57 .พ33Publication: กรุงเทพฯ : โครงการตำราพื้นฐานคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 4 เล่ม : ภาพประกอบ, ตารางISBN: 9745766887Subject(s): การคลังสาธารณะ -- ไทยLOC classification: HJ1360.57 | .พ33
Contents:ล. 1 การบริหารงานคลังรัฐบาล มหภาค 1 -- ล. 2 การบริหารงานคลังรัฐบาล มหภาค 2 -- ล. 3 การบริหารคลังรัฐบาล จุลภาค 1 -- ล. 4 การบริหารงานคลังรัฐบาล จุลภาค 2.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ หนังสืออ่านประกอบรายวิชา
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HJ1360.57 .พ33 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379003886638
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HJ1360.57 .พ33 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379003886612
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HJ1360.57 .พ33 ล. 3 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379003886711
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HJ1360.57 .พ33 ล. 4 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379003886794
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HJ1360.57 .พ33 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379003886620
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HJ1360.57 .พ33 ล. 3 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379003886687
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HJ1360.57 .พ33 ล. 4 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379003886810
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HJ1360.57 .พ33 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379003886653
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HJ1360.57 .พ33 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379000210899
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HJ1360.57 .พ33 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379000210881
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HJ1360.57 .พ33 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379000210865
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HJ1360.57 .พ33 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 3 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379000210832
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HJ1360.57 .พ33 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 3 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379000210840
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HJ1360.57 .พ33 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 4 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379000210816
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HJ1360.57 .พ33 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 4 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379000210915
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks HJ1360.57 .พ33 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379005769691

รบ.660 ภาคการศึกษาที่ 2

Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks HJ1360.57 .พ33 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379005718110
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks HJ1360.57 .พ33 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379005769709

รบ.660 ภาคการศึกษาที่ 2

Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks HJ1360.57 .พ33 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379005769675

รบ.660 ภาคการศึกษาที่ 2

Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks HJ1360.57 .พ33 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 4 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379005769816

รบ.660 ภาคการศึกษาที่ 2

รายการจองทั้งหมด: 0

ล. 1 การบริหารงานคลังรัฐบาล มหภาค 1 -- ล. 2 การบริหารงานคลังรัฐบาล มหภาค 2 -- ล. 3 การบริหารคลังรัฐบาล จุลภาค 1 -- ล. 4 การบริหารงานคลังรัฐบาล จุลภาค 2.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544