แรงงานที่มีและที่ขาดแคลนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว / โดย ประชุม สุวัตถี, พาชิตชนัต ศิริพานิช, เดือนเพ็ญ ธีรวรรณวิวัฒน์.  (Text) (Text)

ประชุม สุวัตถี
พาชิตชนัต ศิริพานิช | เดือนเพ็ญ ธีรวรรณวิวัฒน์
Call no.: HD8039.ท5 ป46 2536Publication: กรุงเทพฯ : คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2536Description: 2 เล่ม : ภาพประกอบSubject(s): อุตสาหกรรมท่องเที่ยว -- ไทย -- ลูกจ้างตลาดแรงงาน -- ไทยแรงงาน -- ไทยLOC classification: HD8039.ท5 | ป46 2536
Contents:ล.1 รายงานการวิจัยเรื่องแรงงานที่มีและที่ขาดแคลนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว -- ล.2 รายงานสรุปแรงงานที่มีและที่ขาดแคลนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HD8039.ท5 ป46 2536 ล.1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.2 พร้อมให้บริการ
31379003784544
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HD8039.ท5 ป46 2536 ล.2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.2 พร้อมให้บริการ
31379003784510
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HD8039.ท5 ป46 2536 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล.1 ฉ.1 พร้อมให้บริการ
31379005888269
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HD8039.ท5 ป46 2536 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล.2 ฉ.1 พร้อมให้บริการ
31379005888251
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
HD8039.ท5 ค944 2556 ล. 1 โครงการค่าใช้จ่ายในการสำรวจแรงงานในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว / HD8039.ท5 ค944 2556 ล. 2 โครงการค่าใช้จ่ายในการสำรวจแรงงานในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว / HD8039.ท5 ป46 รายงานการวิจัยเรื่องแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว / HD8039.ท5 ป46 2536 แรงงานที่มีและที่ขาดแคลนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว / HD8039.ท5 ป46 2536 แรงงานที่มีและที่ขาดแคลนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว / HD8039.ท52ท9 ธ645 2554 แบบแผนการปฏิบัติของลูกหาบและเสียงสะท้อนจากดอยม่อนจอง : HD8039.ท542ท9 น724 การพัฒนาระบบสวัสดิการสำหรับคนทอผ้าท้องถิ่น หมู่บ้านใหม่ ตำบลเจดีย์ อำเภอป่าชาง จังหวัดลำพูน :

ล.1 รายงานการวิจัยเรื่องแรงงานที่มีและที่ขาดแคลนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว -- ล.2 รายงานสรุปแรงงานที่มีและที่ขาดแคลนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว.

การศึกษาครั้งที่ 3, 2524 ใช้ชื่อเรื่อง: รายงานการวิจัยเรื่องแรงงานใน อุตสาหกรรมท่องเที่ยว.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544