บทบาทของนักจัดรายการวิทยุท้องถิ่น ศึกษาเฉพาะกรณีสถานีวิทยุกองบัญชาการ กองทัพภาคที่2 [ทภ.2] ระบบA.M. นครราชสีมา / หนึ่งหทัย ขอผลกลาง.  (Text) (Text)

หนึ่งหทัย ขอผลกลาง
Call no.: PN1991.75 .ห36Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2535Description: 52 แผ่นSubject(s): วิทยุ -- การผลิตและการกำกับรายการ -- ไทยรายการวิทยุ -- ไทยLOC classification: PN1991.75 | .ห36Dissertation note: สารนิพนธ์ วารสารศาสตร์บัณฑิต.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks PN1991.75 .ห36 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ.1 พร้อมให้บริการ
31379005965901
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Faculty of Journalism and Mass Communication Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
PN1991.75 .ส62 การสร้างสรรค์รายการ "ดนตรีพาเที่ยว" ของเรดิโอเจแปนภาคภาษาไทย / PN1991.75 .ส72 กระบวนการทำงานข่าวของวิทยุบีบีซี แผนกภาษาไทย / PN1991.75 .ส73 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการวางผังรายการของสถานีวิทยุ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / PN1991.75 .ห36 บทบาทของนักจัดรายการวิทยุท้องถิ่น ศึกษาเฉพาะกรณีสถานีวิทยุกองบัญชาการ กองทัพภาคที่2 [ทภ.2] ระบบA.M. นครราชสีมา / PN1991.75 .อ7 สื่อมวลชน วิทยุกระจายเสียง แนะแนวการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง. PN1991.75 .อ7 2520 สื่อมวลชน วิทยุ-โทรทัศน์. PN1991.75 .อ465 การสร้างสรรค์รูปแบบและเนื้อหารายการวิทยุกระจายเสียง :

สารนิพนธ์ วารสารศาสตร์บัณฑิต.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544