การบริหารและควบคุมการใช้จ่ายสาธารณะในประเทศไทย / เมธี ครองแก้ว.  (Text) (Text)

เมธี ครองแก้ว
Call no.: HJ2162.55.ฮ7 ม73Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2535Description: 125 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9745713961Subject(s): นโยบายการใช้จ่ายเงินของรัฐ -- ไทยงบประมาณ -- ไทยLOC classification: HJ2162.55.ฮ7 | ม73
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HJ2162.55.ฮ7 ม73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 26 พร้อมให้บริการ
31379010295484
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HJ2162.55.ฮ7 ม73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 27 พร้อมให้บริการ
31379011412401
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HJ2162.55.ฮ7 ม73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379003887610
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HJ2162.55.ฮ7 ม73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379003887594
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HJ2162.55.ฮ7 ม73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
31379003887586
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HJ2162.55.ฮ7 ม73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 17 พร้อมให้บริการ
31379003887602
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HJ2162.55.ฮ7 ม73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379000209248
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HJ2162.55.ฮ7 ม73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379000209214
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HJ2162.55.ฮ7 ม73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379000209230
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HJ2162.55.ฮ7 ม73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379003269223
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HJ2162.55.ฮ7 ม73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 21 พร้อมให้บริการ
31379008363146
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/48511 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379006855143
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/52244 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379006855119
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/52245 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379006855127
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
HJ2013.ท9 ก2 2545 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2543 / HJ2031.5.ท9 ส726 การรับรู้เกี่ยวกับระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (PBBS) ของเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) = HJ2162.55.ฮ7 ณ42 2536 การจัดทำ อนุมัติ และบริหารงบประมาณแผ่นดิน (ทฤษฎีและปฎิบัติ) / HJ2162.55.ฮ7 ม73 การบริหารและควบคุมการใช้จ่ายสาธารณะในประเทศไทย / HJ2162.55.ฮ7 ม73 การบริหารและควบคุมการใช้จ่ายสาธารณะในประเทศไทย / HJ2162.55 .ง37 2538 ที่ระลึกครบรอบ ... ปี สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี . HJ2162.55 .ง37 2548 ที่ระลึกครบรอบ ... ปี สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี .

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544