รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญสวัสดิการผู้สูงอายุและการพัฒนาสังคม วุฒิสภา พิจารณาศึกษาเรื่องปัญหาผู้สูงอายุและแนวทางแก้ไข พ.ศ. 2534 / คณะผู้จัดทำเอกสารและรายงาน วิทูร แสงสิงแก้ว ... [และคนอื่นๆ] ; คณะกรรมาธิการวิสามัญสวัสดิการผู้สูงอายุและการพัฒนาสังคม วุฒิสภา.  (Text) (Text)

วิทุร แสงสิงแก้ว, พล.ร.ต, 2479- | ไทย. วุฒิสภา. คณะกรรมาธิการวิสามัญสวัสดิการผู้สูงอายุและการพัฒนาสังคม
Call no.: HV1484.ท92 ร65Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2534Description: 134 หน้า : ภาพประกอบSubject(s): ผู้สูงอายุ -- ไทยLOC classification: HV1484.ท92 | ร65
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HV1484.ท92 ร65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379008522832
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HV1484.ท92 ร65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379003813061
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks HV1484.ท92 ร65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379005413225
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks HV1484.ท92 ร65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379008712896
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HV1484.ท92 ร65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015092365
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HV1484.ท92 ร65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379000204454
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HV1484.ท92 ร65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379004180411
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HV1484.ท92 ร65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379004181088
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
HV1484.ท9 น45 ประชากรผู้สูงอายุไทย : HV1484.ท9 ศ64 การตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุ : HV1484.ท92 ม63 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการให้การดูแล ให้บริการและกิจกรรมต่างๆ แก่ผู้สูงอายุ : HV1484.ท92 ร65 รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญสวัสดิการผู้สูงอายุและการพัฒนาสังคม วุฒิสภา พิจารณาศึกษาเรื่องปัญหาผู้สูงอายุและแนวทางแก้ไข พ.ศ. 2534 / HV1484.ท92 ว73 รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบระบบสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย / HV1484.ท92 ว474 การศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันของการสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย : HV1484.ท93 อ85 2564 โครงการความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่ด้านพฤฒิพลังผู้สูงอายุในประเทศไทย : นัยต่อประสิทธิผลของนโยบายผู้สูงอายุ = Spatial inequality in active ageing in Thaland : implications on the effectiveness of ageing policies : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ /

ชื่อเรื่องที่ปกนอก: ปัญหาผู้สูงอายุและแนวทางแก้ไข.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544