ความร่วมมือในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาระหว่างประเทศ = International judicial cooperation in criminal matters / ชัชชม อรรฆภิญญ์.  (Text) (Text)

ชัชชม อรรฆภิญญ์, 2499-
Call no.: K5570 .ช62Publication: กรุงเทพฯ : ภาควิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534Description: 246 หน้าISBN: 9745787744Subject(s): การบังคับคดีตามคำพิพากษาศาลต่างประเทศการบริหารงานยุติธรรมทางอาญาLOC classification: K5570 | .ช62Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตร์มหาบัณฑิต.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ไม่มีรายการทางกายภาพสำหรับระเบียนนี้
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
K5534 .ก964 2558 การชดเชยความเสียหายโดยไม่พิสูจน์ความผิดในการให้บริการสาธารณสุข : K5540 .ธ445 การบังคับใช้สนธิสัญญาว่าด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องทางอาญาของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน : K5540 .ป464 ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐาน : ศึกษาเฉพาะกรณีค่าทนายความในคดีฟอกเงิน = Asset involved in predicate offenses : a case study on attorney's fee in money laundering / K5570 .ช62 ความร่วมมือในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาระหว่างประเทศ = K5570 .ช62 ความร่วมมือในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาระหว่างประเทศ = K5575 .ก46 กระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็ก / K5575 .ก46 กระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็ก /

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตร์มหาบัณฑิต.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544