ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาชนบท : ประสบการณ์ของประเทศไทย = How to develop the small farming sector : a case of Thailand / ม.ร.ว. อคิน รพีพัฒน์ ... [และคนอื่นๆ] ; แปลและเรียบเรียงโดย บัณฑร อ่อนคำ และ วิริยา น้อยวงศ์ นยางศ์.  (Text) (Text)

อคิน รพีพัฒน์, ม.ร.ว, 2475- | บัณฑร อ่อนดำ | วิริยา นยางค์
Call no.: HN700.592.พ6 ย73Publication: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาพัฒนาชุมชน คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2533Description: 155 หน้า : ตารางISBN: 9747443813Subject(s): การพัฒนาชนบท -- ไทยLOC classification: HN700.592.พ6 | ย73
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    Average rating: 0.0 (0 votes)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HN700.592.พ6 ย73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 19 พร้อมให้บริการ
31379008521685
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HN700.592.พ6 ย73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 22 พร้อมให้บริการ
31379008524101
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HN700.592.พ6 ย73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 23 พร้อมให้บริการ
31379009419152
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HN700.592.พ6 ย73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 24 พร้อมให้บริการ
31379009419160
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HN700.592.พ6 ย73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 25 พร้อมให้บริการ
31379009419178
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HN700.592.พ6 ย73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 26 พร้อมให้บริการ
31379009419186
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HN700.592.พ6 ย73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 27 พร้อมให้บริการ
31379009419194
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HN700.592.พ6 ย73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 28 พร้อมให้บริการ
31379009419202
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HN700.592.พ6 ย73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 29 พร้อมให้บริการ
31379009419210
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HN700.592.พ6 ย73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 30 พร้อมให้บริการ
31379009419228
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HN700.592.พ6 ย73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 31 พร้อมให้บริการ
31379009419236
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HN700.592.พ6 ย73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 32 พร้อมให้บริการ
31379009419244
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HN700.592.พ6 ย73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 33 พร้อมให้บริการ
31379009419251
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HN700.592.พ6 ย73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 34 พร้อมให้บริการ
31379009419269
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HN700.592.พ6 ย73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 35 พร้อมให้บริการ
31379009419277
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HN700.592.พ6 ย73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 36 พร้อมให้บริการ
31379009419285
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HN700.592.พ6 ย73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 37 พร้อมให้บริการ
31379009132722
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HN700.592.พ6 ย73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 38 พร้อมให้บริการ
31379009132730
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HN700.592.พ6 ย73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 39 พร้อมให้บริการ
31379009132748
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HN700.592.พ6 ย73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 40 พร้อมให้บริการ
31379009132755
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HN700.592.พ6 ย73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 41 พร้อมให้บริการ
31379009132763
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HN700.592.พ6 ย73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 42 พร้อมให้บริการ
31379009132771
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HN700.592.พ6 ย73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 43 พร้อมให้บริการ
31379009132789
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HN700.592.พ6 ย73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 44 พร้อมให้บริการ
31379009132797
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HN700.592.พ6 ย73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 45 พร้อมให้บริการ
31379009132805
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HN700.592.พ6 ย73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 46 พร้อมให้บริการ
31379009132813
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HN700.592.พ6 ย73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 47 พร้อมให้บริการ
31379009132821
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HN700.592.พ6 ย73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 48 พร้อมให้บริการ
31379009132839
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HN700.592.พ6 ย73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 49 พร้อมให้บริการ
31379009132847
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HN700.592.พ6 ย73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 50 พร้อมให้บริการ
31379009132854
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HN700.592.พ6 ย73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 51 พร้อมให้บริการ
31379009132862
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HN700.592.พ6 ย73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 52 พร้อมให้บริการ
31379009132870
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HN700.592.พ6 ย73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 53 พร้อมให้บริการ
31379009132888
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HN700.592.พ6 ย73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 54 พร้อมให้บริการ
31379009132896
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks HN700.592.พ6 ย73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 15 พร้อมให้บริการ
31379006006333
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks HN700.592.พ6 ย73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 16 พร้อมให้บริการ
31379006266226
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HN700.592.พ6 ย73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379000311226
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HN700.592.พ6 ย73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379000300468
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks HN700.592.พ6 ย73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
31379004535127
Book Book Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)
General Books General Stacks HN700.592.พ6 ย73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 17 พร้อมให้บริการ
31379003840155
Book Book Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)
General Books General Stacks HN700.592.พ6 ย73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 18 พร้อมให้บริการ
31379003839819
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks HN700.592.พ6 ย73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 20 พร้อมให้บริการ
31379009101941
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Thammasat Library, Pattaya Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
HN700.592.พ6 พ625 สร้างสังคมใหม่ : HN700.592.พ6 ม623 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านประชากร สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ต่อความเป็นอยู่ที่ดีและความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นไทย / HN700.592.พ6 ม623 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านประชากร สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ต่อความเป็นอยู่ที่ดีและความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นไทย / HN700.592.พ6 ย73 ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาชนบท : HN700.592.พ6 ย723 อ่าน "วัฒนธรรมชุมชน" : วาทศิลป์และการเมืองของชาติพันธุ์นิพนธ์แนววัฒนธรรมชุมชน / HN700.592.พ6 ว653 การบริหารการพัฒนาชนบทเปรียบเทียบ : HN700.592.พ6 ศ74 เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง :

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544