วัฒนธรรมเปรียบเทียบเอเชียอาคเนย์ / ผู้เรียบเรียง ธนู แก้วโอภาส.  (Text) (Text)

ธนู แก้วโอภาส
Call no.: DS523.2 .ธ3Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท สากลการศึกษา จำกัด, [2531?]Description: 2 เล่ม : ภาพประกอบ, แผนที่Subject(s): วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ -- อารยธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ -- ประวัติศาสตร์LOC classification: DS523.2 | .ธ3
Contents:ล.1 ประวัติความเป็นมา เศรษฐกิจ การเมืองและสังคม -- ล.2 กลุ่มเชื้อชาติ ภาษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมของประชาชนในเอเชียอาคเนย์ ตั้งแต่ยุคแรกจนถึงปัจจุบัน.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS523.2 .ธ3 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล.1 ฉ.1 พร้อมให้บริการ
31379002654698
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS523.2 .ธ3 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล.1 ฉ.2 พร้อมให้บริการ
31379002579465
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS523.2 .ธ3 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล.1 ฉ.3 พร้อมให้บริการ
31379002579697
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS523.2 .ธ3 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล.2 ฉ.1 พร้อมให้บริการ
31379002579440
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS523.2 .ธ3 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล.2 ฉ.2 พร้อมให้บริการ
31379002579705
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS523.2 .ธ3 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล.2 ฉ.3 พร้อมให้บริการ
31379002579432
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks DS523.2 .ธ3 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล.1 ฉ.4 พร้อมให้บริการ
31379003303238
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks DS523.2 .ธ3 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล.2 ฉ.4 พร้อมให้บริการ
31379003304533
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2559/1370 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล.1 ฉ.5 พร้อมให้บริการ
31379003493575
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2559/1369 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล.2 ฉ.5 พร้อมให้บริการ
31379003304541
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Thammasat Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
2559/1360 บันทึกพิเศษของราชองครักษ์พระราชอาคันตุกะ. 2559/1363 เรื่องเฉลิมพระยศเจ้านาย ฉบับมีพระรูป. 2559/1367 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2559/1369 วัฒนธรรมเปรียบเทียบเอเชียอาคเนย์ / 2559/137 ที่ระลึกในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช / 2559/1370 วัฒนธรรมเปรียบเทียบเอเชียอาคเนย์ / 2559/1371 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและหนี้.

ล.1 ประวัติความเป็นมา เศรษฐกิจ การเมืองและสังคม -- ล.2 กลุ่มเชื้อชาติ ภาษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมของประชาชนในเอเชียอาคเนย์ ตั้งแต่ยุคแรกจนถึงปัจจุบัน.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544