กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเล = The international law at the sea / มัลลิกา พินิจจันทร์.  (Text) (Text)

มัลลิกา พินิจจันทร์
Call no.: K1150 .ม6 2530Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2530Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, [แก้ไขและเพิ่มเติม]Description: 122 หน้าSubject(s): กฎหมายทะเลLOC classification: K1150 | .ม6 2530
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K1150 .ม6 2530 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379008879695
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks K1150 .ม6 2530 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379000255183
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K1150 .ม6 2530 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379000255175
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K1150 .ม6 2530 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379009160558
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K1150 .ม6 2530 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379009160566
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K1150 .ม6 2530 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379001574350
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K1150 .ม6 2530 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379001574095
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K1150 .ม6 2530 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379001574343
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
K1150 .ผ93 2561 คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางแพ่งต่อความเสียหายจากมลพิษน้ำมันและการเรียกเงินสมทบเข้ากองทุนระหว่างประเทศเพื่อชดใช้ความเสียหายจากมลพิษน้ำมันอันเกิดจากเรือ / K1150 .ม6 2530 กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเล = The international law at the sea / K1150 .ม6 2530 กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเล = The international law at the sea / K1150 .ม6 2530 กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเล = The international law at the sea / K1150 .อ443 คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศว่าด้วยการรับขนของทางทะเลและการประกันภัยทางทะเล / K1150 .อ443 คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศว่าด้วยการรับขนของทางทะเลและการประกันภัยทางทะเล / K1150 .อ443 2544 คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศว่าด้วยการรับขนของทางทะเลและการประกันภัยทางทะเล /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544