คำอธิบายประมวลกฎหมายอาญา / จิตติ ติงศภัทิย์.  (Text) (Text)

จิตติ ติงศภัทิย์, 2451-2538
Call no.: K5015 .จ63Publication: กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2506-2548Description: 3 เล่มNotes: รวมฉบับแก้ไขและเพิ่มเติมครั้งต่างๆ.; ตั้งแต่ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6 เป็นต้นไป ทำบรรณานุกรมแยกเป็นรายเล่ม.Subject(s): กฎหมายอาญาLOC classification: K5015 | .จ63
Contents:ล.1 ภาค 1 -- ล.2 ภาค 2 ตอน 1 -- ล.3 ภาค 2 ตอน 2 และภาค 3.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K5015 .จ63 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 พร้อมให้บริการ
31379012321767
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K5015 .จ63 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 พร้อมให้บริการ
31379012321775
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K5015 .จ63 2536 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล.1 ฉ.3 พร้อมให้บริการ
31379004640661
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K5015 .จ63 2536 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล.2 ฉ.8 พร้อมให้บริการ
31379009222416
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K5015 .จ63 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379010878149
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K5015 .จ63 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 7 ยืมออก 11/02/2022 31379010878156
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K5015 .จ63 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379010878164
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K5015 .จ63 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล.1 ฉ.10 พร้อมให้บริการ
31379009518573
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K5015 .จ63 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล.1 ฉ.11 พร้อมให้บริการ
31379009518581
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K5015 .จ63 2543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล.2 ฉ.11 พร้อมให้บริการ
31379002225184
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K5015 .จ63 2543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล.2 ฉ.12 พร้อมให้บริการ
31379002225192
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K5015 .จ63 2543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล.2 ฉ.13 พร้อมให้บริการ
31379002225200
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K5015 .จ63 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล.3 ฉ.12 พร้อมให้บริการ
31379009243362
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K5015 .จ63 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล.3 ฉ.13 พร้อมให้บริการ
31379009243370
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K5015 .จ63 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล.3 ฉ.14 พร้อมให้บริการ
31379009243388
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K5015 .จ63 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล.3 ฉ.18 พร้อมให้บริการ
31379009518599
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks K5015 .จ63 2543 ล.2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.9 พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (12มิย62) 31379002225168
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks K5015 .จ63 2545 ล.3 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.10 พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (12มิย62) 31379009243347
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks K5015 .จ63 2543 ล.2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.10 พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (12มิย62) 31379002225176
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks K5015 .จ63 2529 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ยืมออก 02/02/2022 31379012606936
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks K5015 .จ63 2531 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 พร้อมให้บริการ
31379012606944
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks K5015 .จ63 2532 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 3 พร้อมให้บริการ
31379012606951
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks K5015 .จ63 2536 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล.1 ฉ.4 พร้อมให้บริการ
31379006562418
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 K5015 .จ63 2513 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล.1 ต.1 ห้ามยืม 31379008482086
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks K5015 .จ63 2518 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล.1 ต.2 พร้อมให้บริการ
31379000236522
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks K5015 .จ63 2543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล.2 ฉ.1 พร้อมให้บริการ
31379002225085
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks K5015 .จ63 2510 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล.2 ฉ.1 พร้อมให้บริการ
31379000236514
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks K5015 .จ63 2510 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล.2 ฉ.5 พร้อมให้บริการ
31379000236423
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks K5015 .จ63 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล.3 ฉ.1 พร้อมให้บริการ
31379009243255
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks K5015 .จ63 2513 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล.3 ฉ.1 พร้อมให้บริการ
31379000236464
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks K5015 .จ63 2522 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล.3 ฉ.1 พร้อมให้บริการ
31379000236472
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks K5015 .จ63 2513 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล.3 ฉ.2 พร้อมให้บริการ
31379000236480
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks K5015 .จ63 2508 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล.1 ต.1 ฉ.3 พร้อมให้บริการ
31379000236605
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks K5015 .จ63 2508 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล.1 ต.1 ฉ.1 พร้อมให้บริการ
31379000236555
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks K5015 .จ63 2509 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล.1 ต.2 ฉ.2 พร้อมให้บริการ
31379000236415
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks K5015 .จ63 2509 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล.1 ต.2 ฉ.4 พร้อมให้บริการ
31379006562434
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks K5015 .จ63 2514 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล.1 ต.2 ฉ.1 พร้อมให้บริการ
31379000236571
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K5015 .จ63 2536 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล.1 ฉ.6 พร้อมให้บริการ
31379006562459
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K5015 .จ63 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล.3 ฉ.16 พร้อมให้บริการ
31379009243404
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K5015 .จ63 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล.1 ฉ.1 พร้อมให้บริการ
31379009518482
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K5015 .จ63 2536 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล.1 ฉ.1 ยืมออก 02/02/2022 31379001580100
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K5015 .จ63 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล.1 ฉ.2 พร้อมให้บริการ
31379009518490
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K5015 .จ63 2536 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล.1 ฉ.2 ยืมออก 28/11/2015 31379004640638
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K5015 .จ63 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล.1 ฉ.4 พร้อมให้บริการ
31379009518516
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K5015 .จ63 2536 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล.2 ฉ.2 พร้อมให้บริการ
31379004640646
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K5015 .จ63 2536 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล.2 ฉ.3 พร้อมให้บริการ
31379004640653
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K5015 .จ63 2543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล.2 ฉ.4 พร้อมให้บริการ
31379002225119
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K5015 .จ63 2543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล.2 ฉ.5 พร้อมให้บริการ
31379002225127
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K5015 .จ63 2543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล.2 ฉ.6 พร้อมให้บริการ
31379002225135
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K5015 .จ63 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล.3 ฉ.7 พร้อมให้บริการ
31379009243313
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K5015 .จ63 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล.3 ฉ.8 พร้อมให้บริการ
31379009243321
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K5015 .จ63 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล.3 ฉ.9 พร้อมให้บริการ
31379009243339
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K5015 .จ63 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379010878107
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K5015 .จ63 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 4 ยืมออก 18/02/2022 31379010878123
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K5015 .จ63 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 5 ยืมออก 16/02/2022 31379010878131
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank LAW000227 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2524 ล. 3 ยืมออก 18/05/2023 31379001627521
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/104220 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล.3 พร้อมให้บริการ
31379001419986
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/168590 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2506 ล.1 ต.1 ฉ.3 พร้อมให้บริการ
31379007197263
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/168589 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2508 ล.1 ต.1 ฉ.4 พร้อมให้บริการ
31379000227448
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank LAW000217 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2509 ล. 1 ต. 2 ยืมออก 18/05/2023 31379001626986
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/168184 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2509 ล.1 ต.2 ฉ.3 พร้อมให้บริการ
31379000236589
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank LAW000232 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2510 ล. 2 ยืมออก 18/05/2023 31379001626887
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank LAW000214 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2510 ล. 1 ต. 1 ยืมออก 18/05/2023 31379001627059
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/20867 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2510 ล.1 ต.1 ยืมออก 18/05/2023 31379002399716
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/20868 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2510 ล.1 ต.1 ยืมออก 18/05/2023 31379001546119
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/103274 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2510 ล.2 พร้อมให้บริการ
31379001412858
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/168185 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2510 ล.2 ฉ.2 พร้อมให้บริการ
31379000236597
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/168272 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2510 ล.2 ฉ.4 พร้อมให้บริการ
31379004675360
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/168274 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2513 ล.3 ฉ.3 พร้อมให้บริการ
31379000236548
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/168273 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2513 ล.3 ฉ.4 พร้อมให้บริการ
31379000236530
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/168573 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2513 ล.3 ฉ.5 พร้อมให้บริการ
31379000236456
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/168574 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2513 ล.3 ฉ.6 พร้อมให้บริการ
31379000236431
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank LAW000218 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2514 ล. 1 ต. 2 ยืมออก 18/05/2023 31379001626994
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank LAW000222 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2514 ล. 2 ฉ. 1 ยืมออก 18/05/2023 31379001626853
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank LAW000223 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2514 ล. 2 ฉ. 2 ยืมออก 18/05/2023 31379001626861
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank LAW000224 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2514 ล. 2 ฉ. 3 ยืมออก 18/05/2023 31379001626879
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/36172 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2514 ล.1 ต.2 พร้อมให้บริการ
31379001412759
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/113980 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2514 ล.1 ต.2 พร้อมให้บริการ
31379001412767
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/128243 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2514 ล.1 ต.2 พร้อมให้บริการ
31379001412775
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank LAW000215 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2515 ล. 1 ต. 1 ยืมออก 18/05/2023 31379001627067
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/41956 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2515 ล.1 ต.5 พร้อมให้บริการ
31379001627018
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/43174 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2515 ล.1 ต.1 พร้อมให้บริการ
31379001627042
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/43175 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2515 ล.1 ต.1 พร้อมให้บริการ
31379001627034
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank LAW000216 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2516 ล. 1 ต. 1 ยืมออก 18/05/2023 31379001627026
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/51084 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2516 ล.1 ต.1 พร้อมให้บริการ
31379001410365
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/51083 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2516 ล.1 ต.1 พร้อมให้บริการ
31379001546127
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/115842 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2516 ล.1 ต.1 พร้อมให้บริการ
31379001412718
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank LAW000219 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2518 ล. 1 ต. 2 ยืมออก 18/05/2023 31379001626903
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank LAW000225 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2518 ล. 2 ฉ. 13 ยืมออก 18/05/2023 31379001627562
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/36445 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2518 ล. 2 พร้อมให้บริการ
31379001465237
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/36455 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2518 ล. 2 พร้อมให้บริการ
31379001412692
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/119125 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2518 ล. 3 พร้อมให้บริการ
31379001419911
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/117772 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2518 ล.1 ต.2 พร้อมให้บริการ
31379001412726
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/117777 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2518 ล.1 ต.2 พร้อมให้บริการ
31379001412650
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/123231 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2518 ล.1 ต.2 พร้อมให้บริการ
31379001412684
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/108069 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2518 ล.2 พร้อมให้บริการ
31379001433813
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/119152 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2518 ล.3 พร้อมให้บริการ
31379001419937
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank LAW000220 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2521 ล. 1 ต. 2 ยืมออก 18/05/2023 31379001626937
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/148622 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2521 ล.1 ต.2 พร้อมให้บริการ
31379001626945
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/120592 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2521 ล.1 ต.1 ยืมออก 18/05/2023 31379001412874
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/168575 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2522 ล.3 ฉ.2 พร้อมให้บริการ
31379000236498
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/168576 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2522 ล.3 ฉ.3 พร้อมให้บริการ
31379000236449
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/115428 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2524 ล.3 พร้อมให้บริการ
31379001419952
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/117752 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2524 ล.3 พร้อมให้บริการ
31379001419879
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/106607 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2529 ล.1 พร้อมให้บริการ
31379001412833
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/107155 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2532 ล.3 พร้อมให้บริการ
31379001680132
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/168577 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2536 ล.1 ฉ.5 พร้อมให้บริการ
31379006562426
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/116585 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2536 ล.2 ยืมออก 18/05/2023 31379004585759
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/168155 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2536 ล.2 ฉ.5 พร้อมให้บริการ
31379006562442
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/168156 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2543 ล.2 ฉ.2 พร้อมให้บริการ
31379002225093
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/168157 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2543 ล.2 ฉ.3 พร้อมให้บริการ
31379002225101
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/168158 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2545 ล.3 ฉ.2 พร้อมให้บริการ
31379009243263
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/168159 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2545 ล.3 ฉ.3 ยืมออก 18/05/2023 31379009243271
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank LAW000221 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 13 ยืมออก 18/05/2023 31379001626846
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank LAW000226 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 ฉ. 21 ยืมออก 18/05/2023 31379001627489
รายการจองทั้งหมด: 0

รวมฉบับแก้ไขและเพิ่มเติมครั้งต่างๆ.

ตั้งแต่ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6 เป็นต้นไป ทำบรรณานุกรมแยกเป็นรายเล่ม.

ล.1 ภาค 1 -- ล.2 ภาค 2 ตอน 1 -- ล.3 ภาค 2 ตอน 2 และภาค 3.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544