รายงานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไข รัฐธรรมนูญแห่งราชณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 สภาผู้แทนราษฎร / กองกรรมาธิการ สำนักงานเลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎร.  (Text) (Text)

สำนักงานเลขาธิการรัฐสภา. กองกรรมาธิการ
Call no.: JQ1743.ฮ9 ร64Publication: [กรุงเทพฯ] : กอง, 2536Description: 2 เล่มSubject(s): การแก้ไขรัฐธรรมนูญ -- ไทยLOC classification: JQ1743.ฮ9 | ร64
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1743.ฮ9 ร64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล.1 ฉ.2 พร้อมให้บริการ
31379004535028
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1743.ฮ9 ร64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล.2 ฉ.2 พร้อมให้บริการ
31379004535010
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JQ1743.ฮ9 ร64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล.1 พร้อมให้บริการ
31379005749941
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JQ1743.ฮ9 ร64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล.2 พร้อมให้บริการ
31379005749891
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks JQ1743.ฮ9 ร64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379006679766
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks JQ1743.ฮ9 ร64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379006679774
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Professor Direk Jayanama Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
JQ1743 .อ44 คอนสติติวชั่นแนลลิสม์ (Constitutionalism) : ทางออกของประเทศไทย / JQ1743.ฮ9 ก45 กรอบเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับประชาชน / JQ1743.ฮ9 พ73 รูปแบบและวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ : รายงานการวิจัย / JQ1743.ฮ9 ร64 รายงานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไข รัฐธรรมนูญแห่งราชณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 สภาผู้แทนราษฎร / JQ1743.ฮ9 ร64 รายงานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไข รัฐธรรมนูญแห่งราชณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 สภาผู้แทนราษฎร / JQ1743.ฮ9 ร642 รายงานประมวลผลการจัดทำประชาพิจารณ์ในระดับภาค ระหว่างวันที่ 16-25 พฤษภาคม 2540 / JQ1743.ฮ9 อ44 การปฏิรูปการเมืองจะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่? : I. ชนชั้นนำของไทย กับการปฏิรูปการเมือง (รัฐธรรมนูญฯ มาตรา 211) II. รัฐธรรมนูญฯ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2539 จะปฏิรูปการเมืองได้หรือไม่ /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544