สัญชาติไทยตามกฎหมายสัญชาติใหม่ : ผลกระทบต่อผู้ที่เกิดก่อนและหลังวันที่กฎหมายสัญชาติไทยมีผลบังคับใช้ / โดย พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร.  (Text) (Text)

พันธุ์ทิพย์ สายสุนทร, 2501-
Call no.: JX4270.ท9 พ642Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ กระทวงยุติธรรม, 2536Description: 51 หน้าSubject(s): สัญชาติ -- ไทยLOC classification: JX4270.ท9 | พ642
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JX4270.ท9 พ642 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.4 พร้อมให้บริการ
มีรอยขีดเขียนในตัวเล่ม // วรวลัญช์ 31379001470096
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JX4270.ท9 พ642 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.5 พร้อมให้บริการ
31379001470088
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks JX4270.ท9 พ642 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.3 พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (12มิย62) 31379001470013
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks JX4270.ท9 พ642 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.1 พร้อมให้บริการ
31379001470112
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks JX4270.ท9 พ642 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.2 พร้อมให้บริการ
31379001470120
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
JX4175 .ท4 การแก้ไขสนธิสัญญาว่าด้วยสิทธิสภาพนอกอาณาเขตกับประเทศมหาอำนาจ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว JX4270.ท9 พ64 สัญชาติไทยตามกฎหมายสัญชาติใหม่ : JX4270.ท9 พ64 สัญชาติไทยตามกฎหมายสัญชาติใหม่ : JX4270.ท9 พ642 สัญชาติไทยตามกฎหมายสัญชาติใหม่ : JX4270.ท9 ส73 การดำเนินกระบวนพิจารณาคดีของศาลเกี่ยวกับกฎหมายสัญชาติ / JX4270.ท92 บ6 บันทึกคำบรรยายกฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีบุคคล ประจำปีการศึกษา 2501 ประกอบการศึกษาปี 2502. JX4270.ท92 ภ6 2520 คำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544