สัญชาติไทยตามกฎหมายสัญชาติใหม่ : ผลกระทบต่อผู้ที่เกิดก่อนและหลังวันที่กฎหมายสัญชาติใหม่ที่ผลบังคับใช้ / โดย พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร.  (Text) (Text)

พันธุ์ทิพย์ สายสุนทร, 2501-
Call no.: JX4270.ท9 พ64Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2535Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4Description: 92 หน้าISBN: 9747688395Subject(s): สัญชาติ -- ไทยLOC classification: JX4270.ท9 | พ64
แสดงรายการนี้ใน: TULAW-รวมผลงานอาจารย์คณะนิติศาสตร์
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JX4270.ท9 พ64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379012395753
Book Book Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)
General Books General Stacks JX4270.ท9 พ64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.4 พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (นพวรรณ12มิย62) 31379001353862
Book Book Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)
General Books General Stacks JX4270.ท9 พ64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.6 พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (นพวรรณ12มิย62) 31379001470047
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks JX4270.ท9 พ64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.1 พร้อมให้บริการ
31379001353821
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks JX4270.ท9 พ64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.2 พร้อมให้บริการ
31379001353763
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks JX4270.ท9 พ64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.5 พร้อมให้บริการ
31379001353771
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks JX4270.ท9 พ64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.7 พร้อมให้บริการ
31379001353847
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks JX4270.ท9 พ64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.8 พร้อมให้บริการ
31379001353797
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
JX4270.ท9 พ63 คำอธิบายกฎหมายสัญชาติไทย ภายใต้ พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2508 ซึ่งถูกแก้ไขในปี พ.ศ. 2535 / JX4270.ท9 พ63 2538 คำอธิบายกฎหมายสัญชาติไทย ภายใต้ พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2508 ซึ่งถูกแก้ไขโดย พ.ร.บ. สัญชาติ (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2535 / JX4270.ท9 พ63 2544 คำอธิบายกฎหมายสัญชาติไทย ภายใต้ พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2508 ซึ่งถูกแก้ไขโดย พ.ร.บ. สัญชาติ (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2535 / JX4270.ท9 พ64 สัญชาติไทยตามกฎหมายสัญชาติใหม่ : JX4270.ท9 ว6 พระราชบัญญัติสัญชาติ JX4270.ท9 ส7 พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2495 พร้อมด้วย กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความใน พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2495. JX4270.ท9 ส68 พระราชบัญญัติการทะเบียนคนต่างด้าว พ.ศ. 2493 พร้อมด้วยกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัตินี้.

ชื่อเรื่องที่ปกนอก: กฎหมายสัญชาติไทย : ผลกระทบต่อทั้งผู้ที่เกิดก่อนและหลังวันที่กฎหมายฉบับใหม่มีผลบังคับใช้.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544