เอกสารประกอบใน Workshop Series [เวิร์คชอพ ซีรีส์] ของ NIEO [นีโอ] ครั้งที่ 14 เรื่อง "Dependency theory" [ดีเพนเดนซี่ เทียรี่] / [จัดโดย] คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  (Text) (Text)

(ครั้งที่ 14 : การประชุมวิชาการ New International Economic Order (ครั้งที่ 14 : 2526 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์
Call no.: HB180 .ธ435Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะ, 2526Description: 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : ภาพประกอบNotes: ชื่อการประชุมบางครั้งแตกต่างกัน.Subject(s): เศรษฐศาสตร์ทฤษฎีพึ่งพาไทย -- การพึ่งพาต่างประเทศไทย -- นโยบายเศรษฐกิจLOC classification: HB180 | .ธ435
Contents:พัฒนาการทางความคิดของทฤษฎีการพึ่งพาทางเศรษฐกิจ / โดย วินิต ทรงประทุม -- อิทธิพลขององค์การระหว่างประเทศและรัฐบาลต่างประเทศที่มีต่อนโยบาย เศรษฐกิจไทย : ศึกษากรณีว่าด้วยธนาคารโลก / โดย กฤช เพิ่มทันจิตต์ -- อิทธิพลขององค์การระหว่างประเทศและรัฐบาลต่างประเทศที่มีต่อนโยบาย เศรษฐกิจไทย : ศึกษากรณีว่าด้วยอิทธิพลของสหรัฐอเมริกา / โดย อุกฤษณ์ ปัทมานันท์ -- การพึงพาเงินทุนต่างประเทศของระบบเศรษฐกิจไทย : กรณีศึกษาว่าด้วยหนี้ต่างประเทศและความช่วยเหลือระหว่างประเทศ / โดย วิวัฒน์ชัย อัตถากร -- อุตสาหกรรมยาแผนปัจจุบันของไทย : บททดสอบการพึ่งพาตนเองของเศรษฐกิจไทย / โดย ชเนฏฐวัลลภ ขุมทอง -- เศรษฐศาสตร์การเมืองเรื่องการพึ่งพาต่างประเทศทางการทูตและการทหาร : กรณีของไทย - สหรัฐอเมริกาตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HB180 .ธ435 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379006931662
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HB180 .ธ435 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379004413168
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books Charnvit Kasetsiri Room HB180 .ธ435 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015492458
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HB180 .ธ435 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379000029604
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HB180 .ธ435 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379000029570
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/21773 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379004413143
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/24578 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379004413119
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
HB180 .ธ385 เรื่องต่างๆของครูเทพโดยมากเนื่องด้วยเศรษฐวิทยา. HB180 .ธ385 เรื่องต่างๆของครูเทพโดยมากเนื่องด้วยเศรษฐวิทยา. HB180 .ธ385 เรื่องต่างๆของครูเทพโดยมากเนื่องด้วยเศรษฐวิทยา. HB180 .ธ435 เอกสารประกอบใน Workshop Series [เวิร์คชอพ ซีรีส์] ของ NIEO [นีโอ] ครั้งที่ 14 เรื่อง "Dependency theory" [ดีเพนเดนซี่ เทียรี่] / HB180 .ธ435 เอกสารประกอบใน Workshop Series [เวิร์คชอพ ซีรีส์] ของ NIEO [นีโอ] ครั้งที่ 14 เรื่อง "Dependency theory" [ดีเพนเดนซี่ เทียรี่] / HB180 .ธ462 อนุสารเศรษฐศาสตร์ ฉบับต้อนรับเพื่อนใหม่ ปี 2508. HB180 .ธ483 ล.1 เอกสารประกอบคำบรรยายวิชาเศรษฐศาสตร์มหภาค (ศ. 312)

ชื่อการประชุมบางครั้งแตกต่างกัน.

พัฒนาการทางความคิดของทฤษฎีการพึ่งพาทางเศรษฐกิจ / โดย วินิต ทรงประทุม -- อิทธิพลขององค์การระหว่างประเทศและรัฐบาลต่างประเทศที่มีต่อนโยบาย เศรษฐกิจไทย : ศึกษากรณีว่าด้วยธนาคารโลก / โดย กฤช เพิ่มทันจิตต์ -- อิทธิพลขององค์การระหว่างประเทศและรัฐบาลต่างประเทศที่มีต่อนโยบาย เศรษฐกิจไทย : ศึกษากรณีว่าด้วยอิทธิพลของสหรัฐอเมริกา / โดย อุกฤษณ์ ปัทมานันท์ -- การพึงพาเงินทุนต่างประเทศของระบบเศรษฐกิจไทย : กรณีศึกษาว่าด้วยหนี้ต่างประเทศและความช่วยเหลือระหว่างประเทศ / โดย วิวัฒน์ชัย อัตถากร -- อุตสาหกรรมยาแผนปัจจุบันของไทย : บททดสอบการพึ่งพาตนเองของเศรษฐกิจไทย / โดย ชเนฏฐวัลลภ ขุมทอง -- เศรษฐศาสตร์การเมืองเรื่องการพึ่งพาต่างประเทศทางการทูตและการทหาร : กรณีของไทย - สหรัฐอเมริกาตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544