3 พฤษภาคม ... วันคล้ายวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ครบรอบปีที่ ...  (Text) (Text)

กรมประชาสัมพันธ์
Call no.: JQ1746 .ฮ32Publication: กรุงเทพฯ, กรม, 2516-Description: เล่ม. ภาพประกอบ, ตารางNotes: ปี 2552- ใช้ชื่อ: 3 พฤษภาคม ... กรมประชาสัมพันธ์.Subject(s): กรมประชาสัมพันธ์ -- ประวัติกรมประชาสัมพันธ์ -- วารสารLOC classification: JQ1746 | .ฮ32
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1746 .ฮ32 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379010356138
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1746 .ฮ32 2526 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379009220030
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1746 .ฮ32 2526 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379009220048
Book Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Books General Stacks JQ1746 .ฮ32 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379012622685
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1746 .ฮ32 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379012622677
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1746 .ฮ32 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379010356120
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1746 .ฮ32 2526 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379000134636
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1746 .ฮ32 2527 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379000134651
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
JQ1746.ฮ13อ9 ก633 การถ่ายโอนบุคลากรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : JQ1746.ฮ13อ9 น82 ปัญหาการจูงใจข้าราชการให้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค : JQ1746.ฮ13อ9 พ93 ปัจจัยที่มีผลต่อการโยกย้ายของพนักงานอัยการ : JQ1746 .ฮ32 2526 3 พฤษภาคม ... วันคล้ายวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ครบรอบปีที่ ... JQ1746 .ฮ32 2527 3 พฤษภาคม ... วันคล้ายวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ครบรอบปีที่ ... JQ1746 .ฮ32 2546 3 พฤษภาคม ... วันคล้ายวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ครบรอบปีที่ ... JQ1746 .ฮ32 2552 3 พฤษภาคม ... วันคล้ายวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ครบรอบปีที่ ...

ปี 2552- ใช้ชื่อ: 3 พฤษภาคม ... กรมประชาสัมพันธ์.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544