ลักษณะและปัจจัยที่มีผลต่อการอพยพย้ายถิ่นฐาน : ศึกษาเฉพาะกรณีบ้านไร่ฝ้าย ตำบลวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ / โดย ร้อยโท กมล พูลประดิษฐ์.  (Text) (Text)

กมล พูลประดิษฐ์
Call no.: HB2104.55.ก3 ก4Publication: กรุงเทพฯ : สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2528Description: 71 หน้า : ตาราง, แผนที่Subject(s): การย้ายถิ่นภายในประเทศ -- ไทยการย้ายถิ่นภายในประเทศ -- ไทยบ้านไร่ฝ้าย (เพชรบูรณ์)LOC classification: HB2104.55.ก3 | ก4Dissertation note: สารนิพนธ์ ประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HB2104.55.ก3 ก4 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ.1 พร้อมให้บริการ
31379000004243
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HB2104.55.ก3 ก4 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ.2 พร้อมให้บริการ
31379000004219
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
HB2101.ก3 ท422 2561 แนวคิดทางภูมิศาสตร์ประชากร : กรณีศึกษาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ / HB2101.A3 U67 Uprooting people for their own good? : HB2104.55.ก3 ก4 ลักษณะและปัจจัยที่มีผลต่อการอพยพย้ายถิ่นฐาน : HB2104.55.ก3 ก4 ลักษณะและปัจจัยที่มีผลต่อการอพยพย้ายถิ่นฐาน : HB2104.55.ก3 ก64 การสัมมนาเรื่อง นโยบายการย้ายถิ่นในประเทศไทย : การสัมมนาเรื่อง ข้อมูลที่จำเป็น / HB2104.55.ก3 ก64 การสัมมนาเรื่อง นโยบายการย้ายถิ่นในประเทศไทย : การสัมมนาเรื่อง ข้อมูลที่จำเป็น / HB2104.55.ก3 ค92 โครงการประชากรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาประเทศไทยที่ยั่งยืน /

สารนิพนธ์ ประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร)

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544