บุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : รายงานการวิจัยสถาบัน / โดย วรวรรณ ศุภจรรยา, บุญช่วย ศรีคำพร.  (Text) (Text)

วรวรรณ ศุภจรรยา
บุญช่วย ศรีคำพร
Call no.: LG395.ก239 ว45Publication: [กรุงเทพฯ] : กองแผนงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2531Description: 2 เล่ม : ตารางSubject(s): มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์ -- อาจารย์LOC classification: LG395.ก239 | ว45
Contents:ล.1 ฉบับที่ 1 -- ล.2 ฉบับที่ 2.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks LG395.ก239 ว45 ล.1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379004069242
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks LG395.ก239 ว45 ล.2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379004069200
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks LG395.ก239 ว45 ล.1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.5 พร้อมให้บริการ
31379004069226
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks LG395.ก239 ว45 ล.2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.5 พร้อมให้บริการ
31379004069218
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks LG395.ก239 ว45 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379004069234
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks LG395.ก239 ว45 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379004069192
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks LG395.ก239 ว45 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล.1 ฉ.1 พร้อมให้บริการ
31379000305814
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks LG395.ก239 ว45 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล.2 ฉ.1 พร้อมให้บริการ
31379000305806
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/184563 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล.1 ฉ.2 พร้อมให้บริการ
31379000305830
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/181041 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล.2 ฉ.2 ยืมออก 18/05/2023 31379000305822
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
LG395.ก239 ร62 2558 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่เข้าศึกษาโดยผ่านการคัดเลือกโครงการรับตรงและโครงการคัดเลือกผ่านระบบ Admissions ของนักศึกษาปีการศึกษา 2549-2552 : LG395.ก239 ร623 2549 สภาพปัจจุบันและปัญหาของการใช้บริการการจดทะเบียนรายวิชาผ่านสื่อโทรศัพท์ (Telebanking) และทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / LG395.ก239 ว9 รายงานวิจัยเรื่องการสำรวจภาพพจน์ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในทัศนะของนักศึกษาปัจจุบัน บัณฑิตหน่วยงานภาคเอกชนและรัฐบาล. LG395.ก239 ว45 บุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : LG395.ก239 ว45 บุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : LG395.ก239 ว63 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพของบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ = LG395.ก239 ว623 การจดทะเบียนศึกษารายวิชาทางโทรศัพท์โดยผ่านระบบ Telebanking และทาง Internet /

ล.1 ฉบับที่ 1 -- ล.2 ฉบับที่ 2.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544