การเลือกตั้ง พรรคการเมือง และเสถียรภาพของรัฐบาล / กระมล ทองธรรมชาติ, สมบูรณ์ สุขสำราญ, ปรีชา หงษ์ไกรเลิศ.  (Text) (Text)

กระมล ทองธรรมชาติ, 2477-
สมบูรณ์ สุขสำราญ | ปรีชา หงษ์ไกรเลิศ
Call no.: JQ1749.ก5 ก37Publication: กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิจัย คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531Description: 106 หน้าSubject(s): พรรคการเมือง -- ไทยการเลือกตั้ง -- ไทยการปกครองระบบรัฐสภา -- ไทยLOC classification: JQ1749.ก5 | ก37
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1749.ก5 ก37 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379000230319
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1749.ก5 ก37 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 3 ยืมออก 30/01/2022 31379000230335
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1749.ก5 ก37 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379005731972
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JQ1749.ก5 ก37 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379005743639
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JQ1749.ก5 ก37 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379005570198
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JQ1749.ก5 ก37 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 ยืมออก 17/02/2022 31379000230327
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Professor Direk Jayanama Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
JQ1749.ก2 พ46 2555 ล. 1 ความเป็นพลเมืองกับอนาคตประชาธิปไตยไทย : JQ1749.ก2 พ46 2555 ล. 2 ความเป็นพลเมืองกับอนาคตประชาธิปไตยไทย : การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 13 ประจำปี 2554 = Citizenship and the future of Thai democracy : KPI Congress 13th. เล่มที่ 2 / JQ1749.ก5 ก37 การเลือกตั้ง พรรคการเมือง และเสถียรภาพของรัฐบาล / JQ1749.ก5 ก37 การเลือกตั้ง พรรคการเมือง และเสถียรภาพของรัฐบาล / JQ1749.ก5 ก64 การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา : JQ1749.ก5 ก363 2555 นักการเมืองถิ่นจังหวัดกระบี่ / JQ1749.ก5 ก365 กระบวนการเลือกตั้งและปัจจัยในการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร :

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544