อนิจลักษณะของการเมืองไทย : เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ว่าด้วยการเมือง / รังสรรค์ ธนะพระพันธุ์.  (Text) (Text)

รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, 2489-
Call no.: JQ1745.ก1 ร624Publication: กรุงเทพฯ : ผู้จัดการ, 2536Description: 240 หน้าISBN: 9747023563Subject(s): นักการเมือง -- ไทยการปกครองระบบรัฐสภา -- ไทยไทย -- ภาวะเศรษฐกิจไทย -- ภาวะสังคมไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์ -- รัชกาลที่ 9 -- พฤษภาทมิฬ, 2535LOC classification: JQ1745.ก1 | ร624
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1745.ก1 ร624 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012915659
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks JQ1745 ก1 ร624 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.14 พร้อมให้บริการ
31379003793420
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks JQ1745 ก1 ร624 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.15 พร้อมให้บริการ
31379004107703
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks JQ1745.ก1 ร624 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.16 พร้อมให้บริการ
31379006860721
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books Charnvit Kasetsiri Room JQ1745.ก1 ร624 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015704050
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1745.ก1 ร624 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ.1 พร้อมให้บริการ
31379002522143
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JQ1745.ก1 ร624 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.10 พร้อมให้บริการ
31379005748794
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JQ1745.ก1 ร624 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.11 พร้อมให้บริการ
31379005749073
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JQ1745.ก1 ร624 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.13 พร้อมให้บริการ
31379005749099
Book Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Books General Stacks JQ1745.ก1 ร624 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 19 พร้อมให้บริการ
31379004554045
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JQ1745.ก1 ร624 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ.2 พร้อมให้บริการ
31379002522119
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JQ1745.ก1 ร624 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ.5 พร้อมให้บริการ
31379003232718
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JQ1745.ก1 ร624 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ.6 พร้อมให้บริการ
31379003232726
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JQ1745.ก1 ร624 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ.9 พร้อมให้บริการ
31379001478032
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JQ1745.ก1 ร624 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ.18 พร้อมให้บริการ
31379000040189
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks JQ1745.ก1 ร624 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.7 พร้อมให้บริการ
31379001478040
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks JQ1745.ก1 ร624 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 21 พร้อมให้บริการ
31379011754208
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
JQ1745.ก1 ร63 รัฐและสังคมไทย : JQ1745.ก1 ร63 รัฐและสังคมไทย : JQ1745.ก1 ร64 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวางแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (2531-2545) โครงการวิจัยที่ 1 การศึกษาสภาพแวดล้อมของอุดมศึกษา เรื่อง : JQ1745.ก1 ร624 อนิจลักษณะของการเมืองไทย : เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ว่าด้วยการเมือง / JQ1745.ก1 ร624 อนิจลักษณะของการเมืองไทย : เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ว่าด้วยการเมือง / JQ1745.ก1 ร635 รัฐศาสตร์-การเมือง : รวมบทความวิชาการทางรัฐศาสตร์ / JQ1745.ก1 ร639 รายงานการวิจัยเรื่องการประเมินผลการประชุมคณะรัฐมนตรีภูมิภาค /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544