กฎหมายคุ้มสิทธิอิสรภาพ / รุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์.  (Text) (Text)

รุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์
Call no.: KPT2111 .ร72Series: กฎหมายสำหรับประชาชน ; 1Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2536Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 94 หน้าSubject(s): สิทธิพลเมือง -- ไทยLOC classification: KPT2111 | .ร72
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2111 .ร72 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ.1 พร้อมให้บริการ
31379000763301
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2111 .ร72 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ.2 พร้อมให้บริการ
31379000763293
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT2110 .ร63 2561 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย / KPT2111 .ร72 กฎหมายคุ้มสิทธิอิสรภาพ / KPT2111 .ร72 กฎหมายคุ้มสิทธิอิสรภาพ / KPT2111 .ร72 กฎหมายคุ้มสิทธิอิสรภาพ / KPT2130.ก46 ห47 คำอธิบายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2511 และ ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2515 ว่าด้วยพระมหากษัตริย์ / KPT2130.ก46 ห47 คำอธิบายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2511 และ ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2515 ว่าด้วยพระมหากษัตริย์ / KPT2130.ก46 ห47 คำอธิบายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2511 และ ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2515 ว่าด้วยพระมหากษัตริย์ /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544