คู่มือพระราชบัญญัติป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ. 2522 และกฎกระทรวงฉบับที่ 1, ที่ 2 และที่ 3 ที่ออกตามความในพ.ร.บ. ป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ. 2522 ... โดย สัญญา ผลประสิทธิ์ ร่วมกับ ร.อ. ตระกูล พุ่มเสนาะ ร.น.  (Text) (Text)

สัญญา ผลประสิทธิ์
ตระกูล พุ่มเสนาะ, ร.อ
Call no.: KPT1057.5 .ส63Publication: กรุงเทพฯ : ประชุมทองการพิมพ์, 2536Description: ก-ข, 161 หน้า : ภาพประกอบSubject(s): การเดินเรือในประเทศ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยLOC classification: KPT1057.5 | .ส63
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT1057.5 .ส63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379000763152
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT1057.5 .ส63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379003429827
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT1057.5 .ส63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379003429835
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT1052 .ว64 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน / KPT1052 .ว64 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน / KPT1052 .ว64 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน / KPT1057.5 .ส63 คู่มือพระราชบัญญัติป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ. 2522 และกฎกระทรวงฉบับที่ 1, ที่ 2 และที่ 3 ที่ออกตามความในพ.ร.บ. ป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ. 2522 ... โดย สัญญา ผลประสิทธิ์ ร่วมกับ ร.อ. ตระกูล พุ่มเสนาะ ร.น. KPT1057.5 .ส63 คู่มือพระราชบัญญัติป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ. 2522 และกฎกระทรวงฉบับที่ 1, ที่ 2 และที่ 3 ที่ออกตามความในพ.ร.บ. ป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ. 2522 ... โดย สัญญา ผลประสิทธิ์ ร่วมกับ ร.อ. ตระกูล พุ่มเสนาะ ร.น. KPT1057.5 .ส63 2548 คู่มือกฎหมายและกฎกระทรวงว่าด้วยการป้องกันเรือโดนกัน : ประกอบด้วย พระราชบัญญัติป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ. 2522 กฎกระทรวงฉบับที่ 1, ที่ 2 และที่ 3 ที่ออกตามความในพ.ร.บ. ป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ. 2522 คำแนะนำขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) (IMCO เดิม) ในการรักษาหน้าที่ยาม พร้อมด้วยคำพิพากษาฎีกาที่เกี่่ยวข้อง / KPT1061 .ส533 2561 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการลดทุนในบริษัทจำกัด : รายงานฉบับสมบูรณ์ /

ชื่อเรื่องที่ปกนอก : คู่มือกฎหมายและกฎกระทรวงว่าด้วยการป้องกันเรือโดนกัน.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544