รายงานการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง รัฐศาสตร์กับการพัฒนาสังคมไทย : เหลียวหลังแลหน้า / โดย สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  (Text) (Text)

การสัมมนาทางวิชาการเรื่องรัฐศาสตร์กับการพัฒนาสังคมไทย : เหลียวหลังแลหน้า (2534 : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์
Call no.: JA35 2534 .ก63Publication: [นนทบุรี] : ฝ่ายการพิมพ์ มหาวิทยาลัย, 2534Description: ก, 91 หน้าSubject(s): รัฐศาสตร์ -- การประชุมไทย -- ภาวะสังคม -- การประชุมLOC classification: JA35 2534 | .ก63
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JA35 2534 .ก63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379002649847
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JA35 2534 .ก63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379002649839
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JA35 2534 .ก63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379005700787
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Professor Direk Jayanama Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
J681 .ส1 2544-45 ผลงานของรัฐบาล. J681.ส66 ส24 2552 รายงานประจำปี / JA27 .B66 2009 International Political Science Association, 1949-2009 / JA35 2534 .ก63 รายงานการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง รัฐศาสตร์กับการพัฒนาสังคมไทย : เหลียวหลังแลหน้า / JA35 2541 .ก64 โลกาภิวัตน์ : ประชาธิปไตย การจัดการปกครองและการเปลี่ยนแปลง ทางสังคมวัฒนธรรม : เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ ในวาระครบรอบ 50 ปี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / JA35 2541 .ก64 โลกาภิวัตน์ : ประชาธิปไตย การจัดการปกครองและการเปลี่ยนแปลง ทางสังคมวัฒนธรรม : เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ ในวาระครบรอบ 50 ปี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / JA35 2541 .ก64 โลกาภิวัตน์ : ประชาธิปไตย การจัดการปกครองและการเปลี่ยนแปลง ทางสังคมวัฒนธรรม : เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ ในวาระครบรอบ 50 ปี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544