รายงานสถิติการเงินของสหกรณ์การเกษตร ประจำปี ... / ฝ่ายประมวลบัญชีและสถิติ กองวิชาการและแผนงาน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.  (Continuing resource) (Continuing resource)

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. กองวิชาการและแผนงาน | กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. ฝ่ายประมวลบัญชีและสถิติ | กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ | กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน
Call no.: HD1486.ท9 ร685Call no.: CDG .ร6452914Analytics: Show analyticsPublication: กรุงเทพฯ : ฝ่าย, 2516-Description: เล่ม; ซีดี-รอม ; 4 3/4 นิ้วNotes: ปี 2537- จัดทำโดย: ศูนย์สารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ; ปี 2547- จัดทำโดย ส่วนวิจัยและพัฒนาสารสนเทศทางการเงิน สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.Publication Frequency: รายปี.Dates of Publication: 2515-.Subject(s): สหกรณ์การเกษตร -- ไทย -- การเงินสหกรณ์การเกษตร -- ไทย -- สถิติLOC classification: HD1486.ท9 | ร685
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HD1486.ท9 ร685 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014463005
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HD1486.ท9 ร685 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014098082
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HD1486.ท9 ร685 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013532198
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HD1486.ท9 ร685 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012878188
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HD1486.ท9 ร685 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379010725860
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HD1486.ท9 ร685 2515 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379004366549
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HD1486.ท9 ร685 2515 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379004366556
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HD1486.ท9 ร685 2518 ล. 4 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379004366648
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HD1486.ท9 ร685 2534 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379004363728
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HD1486.ท9 ร685 2543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379008508625
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HD1486.ท9 ร685 2522 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379004363405
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HD1486.ท9 ร685 2523 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379004363413
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HD1486.ท9 ร685 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379010004431
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HD1486.ท9 ร685 2542 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379002153907
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HD1486.ท9 ร685 2541 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379001911222
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HD1486.ท9 ร685 2530 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379004362993
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HD1486.ท9 ร685 2531 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379004363017
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HD1486.ท9 ร685 2531 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379004363033
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HD1486.ท9 ร685 2531 ล. 3 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379004363710
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HD1486.ท9 ร685 2535 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379004410495
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HD1486.ท9 ร685 2536 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379004363751
CD/DVD CD/DVD Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Audio-Visual Materials Educational Media Service Center CDG .ร6452914 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 ห้ามยืม 31379012542065
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HD1486.ท9 ร685 2538 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379002189018
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HD1486.ท9 ร685 2540 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379001911248
CD/DVD CD/DVD Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Audio-Visual Materials Educational Media Service Center CDG .ร6452914 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 ห้ามยืม 31379012542073
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HD1486.ท9 ร685 2543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379008784010
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials Educational Media Service Center CDG .ร6452914 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 ห้ามยืม 31379012542040
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
HD1486.ท9 ร685 2547 รายงานสถิติการเงินของสหกรณ์การเกษตร ประจำปี ... / HD1486.ท9 ร685 2549 รายงานสถิติการเงินของสหกรณ์การเกษตร ประจำปี ... / HD1486.ท9 ร685 2551 รายงานสถิติการเงินของสหกรณ์การเกษตร ประจำปี ... / HD1486.ท9 ร685 2553 รายงานสถิติการเงินของสหกรณ์การเกษตร ประจำปี ... / HD1486.ท9 ร685 2555 รายงานสถิติการเงินของสหกรณ์การเกษตร ประจำปี ... / HD1486.ท9 ร685 2556 รายงานสถิติการเงินของสหกรณ์การเกษตร ประจำปี ... / HD1486.ท9 ร825 รายงานสถิติการเงินของสหกรณ์การเช่าที่ดิน ประจำปี ... /

ปี 2537- จัดทำโดย: ศูนย์สารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ; ปี 2547- จัดทำโดย ส่วนวิจัยและพัฒนาสารสนเทศทางการเงิน สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

ปี 2537-2540 ใช้ชื่อ: รายงานสรุปผลการดำเนินงานและฐานะการเงินประจำปี ... ของสหกรณ์การเกษตร.

ปี 2541 ใช้ชื่อ: รายงานสรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานประจำปี ... สหกรณ์การเกษตร.

ปี 2542-2544 ใช้ชื่อ: รายงานสรุปผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์ การเกษตรประจำปี.

ปี 2545- ใช้ชื่อ: รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์การเกษตรประจำปี.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544