สถิติการค้าต่างประเทศของไทย / กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์.  (Continuing resource) (Continuing resource)

กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ | กระทรวงพาณิชย์. สำนักงานปลัดกระทรวง
Call no.: HF3800.555 .ส3Analytics: Show analyticsPublication: กรุงเทพฯ : กรม, 2515-Description: เล่ม : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)Notes: ปี 2537- มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.Publication Frequency: รายปี.Dates of Publication: 2515-.Subject(s): เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจ -- ไทยการส่งออก -- ไทย -- สถิติไทย -- การค้า -- สถิติLOC classification: HF3800.555 | .ส3
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HF3800.555 .ส3 2515 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379004375565
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HF3800.555 .ส3 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379009854226
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HF3800.555 .ส3 2543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379008715774
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HF3800.555 .ส3 2542 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379002039973
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HF3800.555 .ส3 2541 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379007423883
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HF3800.555 .ส3 2526 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379004375441
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HF3800.555 .ส3 2527 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379004375391
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HF3800.555 .ส3 2529 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379004375433
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HF3800.555 .ส3 2530 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379004375417
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HF3800.555 .ส3 2536 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379006862636
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HF3800.555 .ส3 2519 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379004375532
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HF3800.555 .ส3 2523 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379004375474
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HF3800.555 .ส3 2524 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379004375466
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HF3800.555 .ส3 2525 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379004375425
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HF3800.555 .ส3 2531 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379004375409
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HF3800.555 .ส3 2532 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379004375342
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HF3800.555 .ส3 2533 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379004375383
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HF3800.555 .ส3 2534 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379004375367
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HF3800.555 .ส3 2535 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379004375359
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HF3800.555 .ส3 2519 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379004375557
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HF3800.555 .ส3 2521 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379004375516
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HF3800.555 .ส3 2540 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379001159491
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HF3800.555 .ส3 2539 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379007095319
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HF3800.555 .ส3 2537 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379004375326
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HF3800.555 .ส3 2520 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379004375540
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HF3800.555 .ส3 2521 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379004375508
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HF3800.555 .ส3 2522 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379004375482
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HF3800.555 .ส3 2538 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379003881498
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HF3800.555 .ส3 2520 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379004375524
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HF3800.555 .ส3 2521 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379004375490
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HF3800.555 .ส3 2521 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379004004637
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HF3800.555 .ส3 2538 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379001234252
Reference Reference Professor Sangvian Indaravijaya Library
Reference Books Reference Stacks HF3800.555 .ส3 2541 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ .3 พร้อมให้บริการ
31379009243784
Reference Reference Professor Sangvian Indaravijaya Library
Reference Books Reference Stacks HF3800.555 .ส3 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379009854218
Reference Reference Professor Sangvian Indaravijaya Library
Reference Books Reference Stacks HF3800.555 .ส3 2540 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379001159483
Reference Reference Professor Sangvian Indaravijaya Library
Reference Books Reference Stacks HF3800.555 .ส3 2543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379009243800
Reference Reference Professor Sangvian Indaravijaya Library
Reference Books Reference Stacks HF3800.555 .ส3 2542 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379009243792
รายการจองทั้งหมด: 0

ปี 2537- มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

ปี 2519-2523 ชื่อเรื่อง: การค้าต่างประเทศของประเทศไทย.

ปี 2524 ชื่อเรื่อง: การค้าระหว่างประเทศและข้อมูลทางเศรษฐกิจ ที่สำคัญของประเทศไทย.

ปี 2525-2531 ชื่อเรื่อง: สถิติการค้าประจำปี.

ปี 2532-2544 ชื่อเรื่อง: สถิติการค้าและเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจของไทย.

ปี 2545- ชื่อเรื่อง: สถิติการค้าและการพาณิชย์ของไทย / สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์.

ปี 2532-2544 ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ: Trade statistics and economic indicators of Thailand.

ปี 2545- ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ: Trade and commerce statistics of Thailand.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544