เขตนิเวศก์เกษตรประเภทฟาร์ม-ฟาร์มขนาดเล็ก และกิจกรรมทางเลือก (โครงการสนับสนุนแผนการผลิตของเกษตรกร ตามแผนฟื้นฟูการเกษตร) / ฝ่ายวิจัยระบบพัฒนาไร่นา กองวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.  (Text) (Text)

กองวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร. ฝ่ายวิจัยระบบพัฒนาไร่นา
Call no.: S605.5 .ข73Series: เอกสารเศรษฐกิจการเกษตร ; เลขที่ 27Publication: กรุงเทพฯ : ฝ่าย, 2535Description: 93 แผ่น : ภาพประกอบSubject(s): เกษตรกรรมเชิงชีวภาพ -- ไทยไร่นา -- ไทยLOC classification: S605.5 | .ข73
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks S605.5 .ข73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379003790483
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks S605.5 .ข73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379003790475
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
S605.5 .ก645 2552 การศึกษาศักยภาพการผลิตผักอินทรีย์และแนวทางการสร้างรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างภาคการผลิตและการตลาดผักอินทรีย์อย่างครบวงจร = S605.5 .ก753 2549 เกษตรอินทรีย์กับเศรษฐกิจการค้าที่ยั่งยืน / S605.5 .ก6435 2557 การพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์แบบยั่งยืนเพื่อการพึ่งพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของบ้านทัพไทย ตำบลทมอ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ = Development potential of sustainable organic agriculture for self sufficiency based on sufficiency economy at Bann ThapThai, Tambon Thamo, Amphoe Prasat, Surin Province : รายงานการวิจัย / S605.5 .ข73 เขตนิเวศก์เกษตรประเภทฟาร์ม-ฟาร์มขนาดเล็ก และกิจกรรมทางเลือก (โครงการสนับสนุนแผนการผลิตของเกษตรกร ตามแผนฟื้นฟูการเกษตร) / S605.5 .ค942 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการตลาดผักสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ = S605.5 .ช35 2550 เกษตรอินทรีย์ / S605.5 .ช753 การรวบรวมเอกสารการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ :

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544