สถิติการคลัง / กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง.  (Continuing resource) (Continuing resource)

กรมบัญชีกลาง
Call no.: HJ1360.56 .ส36Analytics: Show analyticsPublication: [กรุงเทพฯ] : กรม, [2535?]-Description: เล่ม : ภาพประกอบNotes: ปี 2553- ใช้ชื่อ: หนังสือสถิติการคลัง ประจำปีงบประมาณ.Publication Frequency: รายปี.Dates of Publication: 2533-.Subject(s): การคลังสาธารณะ -- ไทย -- สถิติLOC classification: HJ1360.56 | .ส36
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks HJ1360.56 .ส36 2543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379008988488
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks HJ1360.56 .ส36 2542 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379009035610
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks HJ1360.56 .ส36 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379009033961
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks HJ1360.56 .ส36 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379010693399
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks HJ1360.56 .ส36 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379010248186
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks HJ1360.56 .ส36 2534 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379009035461
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks HJ1360.56 .ส36 2536 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379009035487
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks HJ1360.56 .ส36 2537 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379009035495
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks HJ1360.56 .ส36 2539 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379009035537
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks HJ1360.56 .ส36 2533 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379009035453
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks HJ1360.56 .ส36 2540 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379009035560
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks HJ1360.56 .ส36 2538 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379009035511
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks HJ1360.56 .ส36 2541 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379009035594
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HJ1360.56 .ส36 2534 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379004136587
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HJ1360.56 .ส36 2535 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379004136546
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HJ1360.56 .ส36 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379010253103
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HJ1360.56 .ส36 2543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379008988496
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HJ1360.56 .ส36 2535 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379004136553
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HJ1360.56 .ส36 2542 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379009035628
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HJ1360.56 .ส36 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379009033979
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HJ1360.56 .ส36 2536 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379004136538
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HJ1360.56 .ส36 2537 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379006628193
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HJ1360.56 .ส36 2538 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379006763628
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HJ1360.56 .ส36 2541 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379001980193
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HJ1360.56 .ส36 2533 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379004136793
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HJ1360.56 .ส36 2539 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379000994039
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HJ1360.56 .ส36 2537 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379006628201
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HJ1360.56 .ส36 2538 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379006763636
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HJ1360.56 .ส36 2534 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379004136561
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HJ1360.56 .ส36 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379010693415
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HJ1360.56 .ส36 2533 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379004136777
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HJ1360.56 .ส36 2536 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379006384714
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HJ1360.56 .ส36 2540 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379007138663
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HJ1360.56 .ส36 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379010253095
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HJ1360.56 .ส36 2533 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379004136603
Reference Reference Professor Sangvian Indaravijaya Library
Reference Books Reference Stacks HJ1360.56 .ส36 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379009725467
Reference Reference Professor Sangvian Indaravijaya Library
Reference Books Reference Stacks HJ1360.56 .ส36 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379010248228
Reference Reference Professor Sangvian Indaravijaya Library
Reference Books Reference Stacks HJ1360.56 .ส36 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379010693373
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/49553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2533 พร้อมให้บริการ
31379004136595
รายการจองทั้งหมด: 0

ปี 2553- ใช้ชื่อ: หนังสือสถิติการคลัง ประจำปีงบประมาณ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544