รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทยปี ... จากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) / โดย คณะอนุกรรมการแผนพัฒนาระดับภูมิภาคและท้องถิ่น, คณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท.  (Continuing resource) (Continuing resource)

คณะอนุกรรมการแผนพัฒนาระดับภูมิภาคและท้องถิ่น | คณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท | กรมการพัฒนาชุมชน
Call no.: HN700.592.จ6 ร65Call no.: CDG328Analytics: Show analyticsPublication: กรุงเทพฯ : กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, 2533-Description: เล่ม : ภาพประกอบ; ซีดี-รอม ; 4 3/4 นิ้วNotes: ปี 2547-2549, 2551 ใช้ชื่อ: รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทยจากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.); ปี 2550 ใช้ชื่อ: รายงานคุณภาพชีวิตของคนชนบทไทยจากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.); ปี 2552 ใช้ชื่อ: รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทยในชนบทจากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.); ปี 2557 ใช้ชื่อ: รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทยจากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐาน ปี.; ปี 2558 ประกอบด้วย: เล่ม 1 รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทยจากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐาน ปี. เล่ม 2 ภาคผนวก.Publication Frequency: รายปี.Dates of Publication: 2533-.Subject(s): ความต้องการขั้นพื้นฐาน -- ไทยคุณภาพชีวิต -- ไทยLOC classification: HN700.592.จ6 | ร65
แสดงรายการนี้ใน: New Books 2017-04 (Thai)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks HN700.592.จ6 ร65 2559 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015186969
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks HN700.592.จ6 ร65 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014509955
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks HN700.592.จ6 ร65 2534 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379009247926
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks HN700.592.จ6 ร65 2534 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379009247934
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HN700.592.จ6 ร65 2535 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379004137916
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HN700.592.จ6 ร65 2533 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379004137874
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HN700.592.จ6 ร65 2534 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379004137890
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HN700.592.จ6 ร65 2534 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379004137908
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks HN700.592.จ6 ร65 2534 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379005480612
Reference Reference Pridi Banomyong Library
Reference Books Reference Stacks HN700.592.จ6 ร65 2559 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015402416
Reference Reference Pridi Banomyong Library
Reference Books Reference Stacks HN700.592.จ6 ร65 2558 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014888938
Reference Reference Pridi Banomyong Library
Reference Books Reference Stacks HN700.592.จ6 ร65 2558 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014888946
Reference Reference Pridi Banomyong Library
Reference Books Reference Stacks HN700.592.จ6 ร65 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014590401
Reference Reference Pridi Banomyong Library
Reference Books Reference Stacks HN700.592.จ6 ร65 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013853362
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials Educational Media Service Center CDG328 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379013005575
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials Educational Media Service Center CDG328 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379013002465
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials Educational Media Service Center CDG328 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379012265709
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials Educational Media Service Center CDG328 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379011982239
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials Educational Media Service Center CDG328 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379011954097
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks HN700.592.จ6 ร65 2559 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015402424
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
SOCY HN 2014 644534 กระบวนการเข้ามาทำงานจิตอาสาของแรงงานเด็กพม่า : SOCY HN 2014 645897 สถานการณ์ฉุกเฉินและความรุนแรง : ศึกษาความเหมาะสมสำหรับการควบคุมและจัดการการชุมนุมประท้วงของภาครัฐในช่วง พ.ศ. 2552-2553 ผ่านหลักนิติรัฐ = [The state of emergency and violence : a study on the appropriate measures for controlling and managing mass demonstrations in 2009-2010] : รายงานการวิจัย / SOCY HN 2014 647233 ความมั่นคงของมนุษย์ประเทศไทย ปี 2555 / SOCY HN 2014 90881 รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทยปี ... จากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) / SOCY HN 2014 90881 รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทยปี ... จากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) / SOCY HN 2015 646166 ความมั่นคงของมนุษย์ประเทศไทย ปี 2556 / SOCY HN 2015 655760 เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ 2558 =

ปี 2547-2549, 2551 ใช้ชื่อ: รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทยจากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

ปี 2550 ใช้ชื่อ: รายงานคุณภาพชีวิตของคนชนบทไทยจากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

ปี 2552 ใช้ชื่อ: รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทยในชนบทจากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

ปี 2557 ใช้ชื่อ: รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทยจากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐาน ปี.

ปี 2558 ประกอบด้วย: เล่ม 1 รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทยจากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐาน ปี. เล่ม 2 ภาคผนวก.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544