สถิติสาธารณสุข = Public health statistics / กองสถิติสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข.  (Continuing resource) (Continuing resource)

Call no.: WA900.JT3.02 ก52Analytics: Show analyticsPublication: [กรุงเทพฯ] : กอง, 2480-Description: เล่มNotes: ปี 2553- จัดทำโดย กลุ่มภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศสุขภาพ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.Publication Frequency: รายปี.Dates of Publication: 2480-.ISSN: 8570-3093Subject(s): สาธารณสุข -- ไทย -- สถิติการเกิด -- ไทย -- สถิติอัตราการตาย -- ไทย -- สถิติไทย -- ประชากร
แสดงรายการนี้ใน: New Books 2017-03 (Thai) | New Books 2017-11(Thai)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks WA900.JT3.02 ก52 2538 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379007334908
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks WA900.JT3.02 ก52 2539 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379007334916
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks WA900.JT3.02 ก52 2512 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379004427788
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks WA900.JT3.02 ก52 2513 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379004427754
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks WA900.JT3.02 ก52 2530 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379004428224
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks WA900.JT3.02 ก52 2531 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379004428216
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks WA900.JT3.02 ก52 2514 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.1 พร้อมให้บริการ
31379004426475
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks WA900.JT3.02 ก52 2543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.2 พร้อมให้บริการ
31379008693906
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks WA900.JT3.02 ก52 2535 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.2 พร้อมให้บริการ
31379004428265
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks WA900.JT3.02 ก52 2536 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.2 พร้อมให้บริการ
31379004428257
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks WA900.JT3.02 ก52 2519 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.2 พร้อมให้บริการ
31379004428083
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks WA900.JT3.02 ก52 2534 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.2 พร้อมให้บริการ
31379004428232
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks WA900.JT3.02 ก52 2516-17 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.3 พร้อมให้บริการ
31379004426517
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks WA900.JT3.02 ก52 2529 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.3 พร้อมให้บริการ
31379004428174
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks WA900.JT3.02 ก52 2533 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.3 พร้อมให้บริการ
31379004428240
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks WA900.JT3.02 ก52 2515 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.4 พร้อมให้บริการ
31379004427739
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks WA900.JT3.02 ก52 2525 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.4 พร้อมให้บริการ
31379004428091
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks WA900.JT3.02 ก52 2526 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.4 พร้อมให้บริการ
31379004428117
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks WA900.JT3.02 ก52 2528 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.4 พร้อมให้บริการ
31379004428158
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks WA900.JT3.02 ก52 2520-24 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.5 พร้อมให้บริการ
31379004428075
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks WA900.JT3.02 ก52 2525 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.5 พร้อมให้บริการ
31379004428125
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks WA900.JT3.02 ก52 2520-24 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.6 พร้อมให้บริการ
31379004428109
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks WA900.JT3.02 ก52 2527 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.6 พร้อมให้บริการ
31379004428166
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks WA900.JT3.02 ก52 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011043008
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks WA900.JT3.02 ก52 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011042992
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks WA900.JT3.02 ก52 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
แก้ call no. ที่ตัวเล่ม เลขเดิมคือ MED WA 2014 91006 31379014934187
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks WA900.JT3.02 ก52 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
แก้ call no. ที่ตัวเล่ม เลขเดิมคือ MED WA 2013 91006 31379014549563
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks WA900.JT3.02 ก52 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
แก้ call no. ที่ตัวเล่ม เลขเดิมคือ MED WA 2012 91006 31379014156708
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks WA900.JT3.02 ก52 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013915237
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks WA900.JT3.02 ก52 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013638953
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks WA900.JT3.02 ก52 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013340733
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks WA900.JT3.02 ก52 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012892890
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks WA900.JT3.02 ก52 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379011527547
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks WA900.JT3.02 ก52 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379010371806
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks WA900.JT3.02 ก52 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379009954612
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks WA900.JT3.02 ก52 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379009334807
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks WA900.JT3.02 ก52 2541 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379002343656
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks WA900.JT3.02 ก52 2535 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.1 พร้อมให้บริการ
31379006237672
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks WA900.JT3.02 ก52 2533 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.2 พร้อมให้บริการ
31379005481164
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks WA900.JT3.02 ก52 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379012478674
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks WA900.JT3.02 ก52 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379012104056
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks WA900.JT3.02 ก52 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379010942507
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks WA900.JT3.02 ก52 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015342513
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks WA900.JT3.02 ก52 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015190813
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks WA900.JT3.02 ก52 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014917497
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/45080 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2512 พร้อมให้บริการ
31379008286164
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/24004 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2514 พร้อมให้บริการ
31379004427762
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/24003 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2515 พร้อมให้บริการ
31379008287550
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/120126 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2518 พร้อมให้บริการ
31379008287576
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/36154 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2519 พร้อมให้บริการ
31379004426509
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/31825 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2525 ยืมออก 18/05/2023 31379008287600
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/31821 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2525 ยืมออก 18/05/2023 31379008287634
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/82859 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2525 ยืมออก 18/05/2023 31379003360576
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/28996 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2526 พร้อมให้บริการ
31379008287618
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/28998 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2526 พร้อมให้บริการ
31379008287626
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/115651 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2526 พร้อมให้บริการ
31379003360584
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/36573 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2527 พร้อมให้บริการ
31379008287592
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/36767 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2527 พร้อมให้บริการ
31379008287659
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/119021 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2527 พร้อมให้บริการ
31379003360600
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/98042 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2528 ยืมออก 18/05/2023 31379008287675
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/119055 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2528 พร้อมให้บริการ
31379003360592
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/97493 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2529 พร้อมให้บริการ
31379008287667
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/98043 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2529 พร้อมให้บริการ
31379008287642
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/97481 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2536 พร้อมให้บริการ
31379006237953
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/97340 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2538 พร้อมให้บริการ
31379001981167
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/62228 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2539 พร้อมให้บริการ
31379007740278
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2556/14500 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2547 พร้อมให้บริการ
31379010909332
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/4185 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2548 ยืมออก 18/05/2023 31379011547578
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/4186 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2549 ยืมออก 18/05/2023 31379012027760
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2556/1714 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2551 พร้อมให้บริการ
31379012862869
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2556/1878 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2552 พร้อมให้บริการ
31379013179388
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2556/1722 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2553 พร้อมให้บริการ
31379013583589
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2556/1718 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2554 พร้อมให้บริการ
31379013833810
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/29899 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2516-17 ยืมออก 18/05/2023 31379008287568
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/32124 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2520-24 พร้อมให้บริการ
31379004238425
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/50404 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2520-24 พร้อมให้บริการ
31379008287584
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/128580 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2520-24 พร้อมให้บริการ
31379003360568
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2556/14499 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2543 ฉ.1 พร้อมให้บริการ
31379008693898
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2556/1713 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2550 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379012478666
รายการจองทั้งหมด: 0

ปี 2553- จัดทำโดย กลุ่มภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศสุขภาพ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.

ปี 2480-2517 จัดทำโดย กองสถิติพยากรณ์ กรมส่งเสริมสาธารณสุข.

ปี 2480-2513 ใช้ชื่อเรื่อง: สถิติสาธารณสุขประเทศไทย.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544