รายงานการประชุม / คณะกรรมธิการร่างรัฐธรรมนูญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ รวบรวมโดย ศูนย์รวมพนักงานชวเลขและพิมพ์ดีด และ กองกรรมาธิการ สำนักงานเลขา.  (Continuing resource) (Continuing resource)

ไทย. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ. คณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ
สำนักงานเลขาธิการรัฐสภา. ศูนย์รวมพนักงานชวเลขและพิมพ์ดีด | สำนักงานเลขาธิการรัฐสภา. กองกรรมาธิการ | สภาร่างรัฐธรรมนูญ
Call no.: JQ1747 .ท9874Analytics: Show analyticsPublication: กรุงเทพฯ : คณะกรรมาธิการ, 2504-Description: เล่มNotes: 2550 เป็นสภาร่างรัฐธรรมนูญSubject(s): กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทย -- การประชุมLOC classification: JQ1747 | .ท9874
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks JQ1747 .ท9874 2507 ล. 7 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379003794998
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks JQ1747 .ท9874 2508 ล. 8 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379003795011
Reference Reference Pridi Banomyong Library
Reference Books Reference Stacks JQ1747 .ท9874 2550 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379012376381
Reference Reference Pridi Banomyong Library
Reference Books Reference Stacks JQ1747 .ท9874 2550 ล. 4 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379012376993
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks JQ1747 ท9874 2550ก (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 พร้อมให้บริการ
31379012134806
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks JQ1747 ท9874 2550ก (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 พร้อมให้บริการ
31379012134814
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks JQ1747 ท9874 2550ก (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 พร้อมให้บริการ
31379012134822
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks JQ1747 ท9874 2550ก (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 4 พร้อมให้บริการ
31379012134830
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks JQ1747 ท9874 2550ก (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 5 พร้อมให้บริการ
31379012134848
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks JQ1747 ท9874 2550ก (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 6 พร้อมให้บริการ
31379012134855
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks JQ1747 ท9874 2550ก (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 7 พร้อมให้บริการ
31379012134863
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks JQ1747 ท9874 2550ก (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 8 พร้อมให้บริการ
31379012134871
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks JQ1747 ท9874 2550ก (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 9 พร้อมให้บริการ
31379012134889
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks JQ1747 ท9874 2550ก (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 10 พร้อมให้บริการ
31379012134897
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks JQ1747 ท9874 2550ก (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 11 พร้อมให้บริการ
31379012134905
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks JQ1747 ท9874 2550ก (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 12 พร้อมให้บริการ
31379012134913
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks JQ1747 ท9874 2550ก (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 13 พร้อมให้บริการ
31379012134921
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks JQ1747 ท9874 2550ก (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 14 พร้อมให้บริการ
31379012134939
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks JQ1747 ท9874 2550ก (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 15 พร้อมให้บริการ
31379012134947
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks JQ1747 ท9874 2550ก (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 16 พร้อมให้บริการ
31379012134954
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/98109 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379000474222
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/140006 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2521 ยืมออก 18/05/2023 31379001370882
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/119244 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 พร้อมให้บริการ
31379001652263
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/130026 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 พร้อมให้บริการ
31379000474214
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/128979 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2504 ล. 1 พร้อมให้บริการ
31379000474248
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/131410 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2504 ล. 1 พร้อมให้บริการ
31379001652289
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/123092 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2505 ล. 2 พร้อมให้บริการ
31379001651182
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/133021 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2505 ล. 2 พร้อมให้บริการ
31379001652255
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/120522 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2506 ล. 3 พร้อมให้บริการ
31379001651190
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/123093 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2506 ล. 3 พร้อมให้บริการ
31379001651224
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/152406 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2511 ล. 11 พร้อมให้บริการ
31379008285083
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/85433 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2517 ก.ค.-ส.ค. พร้อมให้บริการ
31379001364562
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/121554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2517 ต.ค. พร้อมให้บริการ
31379001364547
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/120508 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2517 พ.ค.-มิ.ย. พร้อมให้บริการ
31379001364570
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/127866 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2517 พ.ย. ล. 2 พร้อมให้บริการ
31379001364521
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/121360 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2517 พ.ย. ล. 1 พร้อมให้บริการ
31379001364539
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/119245 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2517 ส.ค. พร้อมให้บริการ
31379001364554
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/139981 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2517 ส.ค. ล. 1 พร้อมให้บริการ
31379001364612
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/185878 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2550 ล. 2 พร้อมให้บริการ
31379012376399
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2556/11316 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2550 ล. 3 พร้อมให้บริการ
31379012376985
รายการจองทั้งหมด: 0

2550 เป็นสภาร่างรัฐธรรมนูญ

ปี 2504-2511 ใช้ชื่อ : (ทำหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญ) รายงานการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ

ปี 2521 ใช้ชื่อ : รายงานการประชุมคณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ, สภานิติบัญญัติแห่งชาติ.

ปี 2534 ใช้ชื่อ : สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544