วันทนายความ / สภาทนายความ.  (Continuing resource) (Continuing resource)

สภาทนายความ
Call no.: K117 .ท35Analytics: Show analyticsPublication: [กรุงเทพฯ] : สภา, 2534Description: เล่มPublication Frequency: รายปี.Dates of Publication: 2534-.Subject(s): สภาทนายความ -- วารสารทนายความ -- ไทยLOC classification: K117 | .ท35
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks K117 .ท35 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379009596561
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
K117.ท35 2523 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ 31379008411770
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks K117 .ท35 2534 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379010389881
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks K117 .ท35 2538 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379006006119
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks K117 .ท35 2537 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379001370106
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks K117 .ท35 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379009596546
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
K1178 .ส756 ข้อคิดทางกฎหมายต่อการกำหนดท่าทีของประเทศไทยในร่างหลักเกณฑ์สากลว่าด้วยกฎหมายขนส่งทางทะเลในกรอบ UNCITRAL : ศึกษาประเด็นขอบเขตการใช้บังคับตามร่างอนุสัญญาว่าด้วยการรับขนของ (ทั้งหมดหรือบางส่วน) (ทางทะเล) ของคณะทำงานที่ 3 (กฎหมายขนส่ง) การประชุมสมัยที่ 15 ณ กรุงนิวยอร์ก วันที่ 18-28 เมษายน 2548 = Legal consideration on determining the attitude of Thailand toward UNCITRAL draft instrument on the carriage of goods (wholly or party) (by sea) : a study on the scope of application in accordance with UNCITRAL draft instrument on the carriage of goods (wholly or party) (by sea) of working group III (transport law), fifteenth session, Newyork [sic], 18-28 April 2005 / K1178 .อ43 ใบตราส่งอิเล็กทรอนิกส์ = Electronic bill of lading / K1178 .D43 2006 The sale of goods carried by sea / K117.ท35 2523 วันทนายความ / K1182 .ว43 กฎหมายทะเลว่าด้วย "สัญญาเช่าเรือ" = K1182 .ส743 การชาร์เตอร์เรือ : K1182 .ส743 การชาร์เตอร์เรือ :

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544