รายงานการสำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร = Report the survey of population change / สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี.  (Continuing resource) (Continuing resource)

สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงานสถิติแห่งชาติ
Call no.: HB3644.55.ก3 ส68Call no.: CDG .ส6338ร625Analytics: Show analyticsPublication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2511-Description: เล่ม : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ); ซีดี-รอม : สี, เสียง ; 4 3/4 นิ้วNotes: ปี 2538-2539- ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษเป็น: Report on the ... survey of population change.Publication Frequency: กำหนดออกไม่แน่นอน.Dates of Publication: 2509-.Subject(s): ไทย -- ประชากรLOC classification: HB3644.55.ก3 | ส68
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks HB3644.55.ก3 ส68 2548-49 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379011660942
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HB3644.55.ก3 ส68 2507-08 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379004274321
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HB3644.55.ก3 ส68 2517-19 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379004274370
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HB3644.55.ก3 ส68 2538-39 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379000963018
CD/DVD CD/DVD Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Audio-Visual Materials Educational Media Service Center CDG .ส6338ร625 2548-49 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 ห้ามยืม 31379011831238
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HB3644.55.ก3 ส68 2548-49 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379011527976
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HB3644.55.ก3 ส68 2507-08 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379004274339
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HB3644.55.ก3 ส68 2517-19 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379004274388
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HB3644.55.ก3 ส68 2528-29 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379004274404
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HB3644.55.ก3 ส68 2534 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379004274438
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HB3644.55.ก3 ส68 2548-49 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379011527984
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HB3644.55.ก3 ส68 2507-08 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379004274347
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HB3644.55.ก3 ส68 2517-19 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379007274396
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HB3644.55.ก3 ส68 2507-10 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379004274354
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HB3644.55.ก3 ส68 2507-10 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379004274362
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HB3644.55.ก3 ส68 2532 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379004274412
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HB3644.55.ก3 ส68 2532 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379004274420
CD/DVD CD/DVD Nongyao Chaiseri Library
Audio-Visual Materials Educational Media Service Center CDG .ส6338ร625 2548-49 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 ห้ามยืม 31379011831212
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks HB3644.55.ก3 ส68 2532 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379005414264
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks HB3644.55.ก3 ส68 2548-49 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379011667004
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials Educational Media Service Center CDG .ส6338ร625 2548-49 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 ห้ามยืม 31379011831204
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials Educational Media Service Center CDG .ส6338ร625 2548-49 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 5 ห้ามยืม 31379011666436
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials Educational Media Service Center CDG .ส6338ร625 2548-49 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 7 ห้ามยืม 31379011684900
CD/DVD CD/DVD Professor Direk Jayanama Library
Audio-Visual Materials Educational Media Service Center CDG .ส6338ร625 2548-49 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 ห้ามยืม 31379011831220
Reference Reference Professor Direk Jayanama Library
Reference Books Reference Stacks HB3644.55.ก3 ส68 2548-49 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379011527968
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/11044 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379005090411
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/38392 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379001497107
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/13729 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2532 พร้อมให้บริการ
31379004268224
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/13734 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2532 พร้อมให้บริการ
31379005090445
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/19425 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2532 พร้อมให้บริการ
31379008869894
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/123766 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2534 พร้อมให้บริการ
31379005090437
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2556/1389 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379011527943
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2560/14719 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
เตรียมเข้าคลัง / 6 ธ.ค. 59 31379011527950
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2556/1388 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379000935180
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/152444 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2507-08 ยืมออก 18/05/2023 31379008328065
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/42635 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2507-10 พร้อมให้บริการ
31379008328008
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/42725 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2507-10 พร้อมให้บริการ
31379008327992
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/38365 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2517-19 พร้อมให้บริการ
31379004267861
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/13552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2528-29 ยืมออก 18/05/2023 31379004268232
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/42636 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2528-29 พร้อมให้บริการ
31379004253994
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
CDG .ส6338ร64 2546 รายงานสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ CDG .ส6338ร64 2546 รายงานสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ CDG .ส6338ร64 2546 รายงานสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ CDG .ส6338ร625 2548-49 รายงานการสำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร = CDG .ส6338ร625 2548-49 รายงานการสำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร = CDG .ส6338ร625 2548-49 รายงานการสำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร = CDG .ส6338ร634 2545 รายงานผลการสำรวจการทำงานและการว่างงานของกำลังคนระดับกลางและระดับสูง.

ปี 2538-2539- ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษเป็น: Report on the ... survey of population change.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544