รายงานการสำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร = Report the survey of population change / สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี.  (Continuing resource) (Continuing resource)

สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงานสถิติแห่งชาติ
Call no.: HB3644.55.ก3 ส68Call no.: CDG .ส6338ร625Analytics: Show analyticsPublication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2511-Description: เล่ม : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ); ซีดี-รอม : สี, เสียง ; 4 3/4 นิ้วNotes: ปี 2538-2539- ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษเป็น: Report on the ... survey of population change.Publication Frequency: กำหนดออกไม่แน่นอน.Dates of Publication: 2509-.Subject(s): ไทย -- ประชากรLOC classification: HB3644.55.ก3 | ส68
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks HB3644.55.ก3 ส68 2548-49 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379011660942
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HB3644.55.ก3 ส68 2507-08 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379004274321
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HB3644.55.ก3 ส68 2517-19 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379004274370
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HB3644.55.ก3 ส68 2538-39 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379000963018
CD/DVD CD/DVD Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Audio-Visual Materials Educational Media Service Center CDG .ส6338ร625 2548-49 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 ห้ามยืม 31379011831238
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HB3644.55.ก3 ส68 2548-49 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379011527976
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HB3644.55.ก3 ส68 2507-08 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379004274339
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HB3644.55.ก3 ส68 2517-19 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379004274388
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HB3644.55.ก3 ส68 2528-29 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379004274404
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HB3644.55.ก3 ส68 2534 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379004274438
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HB3644.55.ก3 ส68 2548-49 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379011527984
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HB3644.55.ก3 ส68 2507-08 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379004274347
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HB3644.55.ก3 ส68 2517-19 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379007274396
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HB3644.55.ก3 ส68 2507-10 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379004274354
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HB3644.55.ก3 ส68 2507-10 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379004274362
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HB3644.55.ก3 ส68 2532 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379004274412
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HB3644.55.ก3 ส68 2532 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379004274420
CD/DVD CD/DVD Nongyao Chaiseri Library
Audio-Visual Materials Educational Media Service Center CDG .ส6338ร625 2548-49 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 ห้ามยืม 31379011831212
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks HB3644.55.ก3 ส68 2532 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379005414264
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks HB3644.55.ก3 ส68 2548-49 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379011667004
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials Educational Media Service Center CDG .ส6338ร625 2548-49 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 ห้ามยืม 31379011831204
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials Educational Media Service Center CDG .ส6338ร625 2548-49 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 5 ห้ามยืม 31379011666436
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials Educational Media Service Center CDG .ส6338ร625 2548-49 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 7 ห้ามยืม 31379011684900
CD/DVD CD/DVD Professor Direk Jayanama Library
Audio-Visual Materials Educational Media Service Center CDG .ส6338ร625 2548-49 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 ห้ามยืม 31379011831220
Reference Reference Professor Direk Jayanama Library
Reference Books Reference Stacks HB3644.55.ก3 ส68 2548-49 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379011527968
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/11044 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379005090411
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/38392 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379001497107
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/13729 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2532 พร้อมให้บริการ
31379004268224
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/13734 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2532 พร้อมให้บริการ
31379005090445
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/19425 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2532 พร้อมให้บริการ
31379008869894
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/123766 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2534 พร้อมให้บริการ
31379005090437
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2556/1389 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379011527943
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2560/14719 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
เตรียมเข้าคลัง / 6 ธ.ค. 59 31379011527950
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2556/1388 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379000935180
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/152444 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2507-08 ยืมออก 18/05/2023 31379008328065
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/42635 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2507-10 พร้อมให้บริการ
31379008328008
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/42725 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2507-10 พร้อมให้บริการ
31379008327992
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/38365 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2517-19 พร้อมให้บริการ
31379004267861
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/13552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2528-29 ยืมออก 18/05/2023 31379004268232
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/42636 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2528-29 พร้อมให้บริการ
31379004253994
รายการจองทั้งหมด: 0

ปี 2538-2539- ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษเป็น: Report on the ... survey of population change.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544