รายงานน้ำมันของประเทศไทย = Oil and Thailand / สำนักงานพลังงานแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน.  (Continuing resource) (Continuing resource)

กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน. สำนักงานพลังงานแห่งชาติ
กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน | กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
Call no.: HD9576.ท9 ว65Analytics: Show analyticsPublication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 1980 (พ.ศ. 2523)-Description: เล่ม : ภาพสีประกอบNotes: มีภาษาอังกฤษประกอบ.; ปี 2539-2544 จัดทำโดย กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน ปี 2545- จัดทำโดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน.Publication Frequency: รายปี.Dates of Publication: 2521-2522-.ISSN: 0857-8494Subject(s): อุตสาหกรรมปิโตรเลียม -- ไทย -- วารสารLOC classification: HD9576.ท9 | ว65
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HD9576.ท9 ว65 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013964482
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HD9576.ท9 ว65 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013945275
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HD9576.ท9 ว65 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013824207
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HD9576.ท9 ว65 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013042008
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HD9576.ท9 ว65 2521 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379004304805
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HD9576.ท9 ว65 2523 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379004304789
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HD9576.ท9 ว65 2538 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379004410453
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HD9576.ท9 ว65 2540 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379001209817
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HD9576.ท9 ว65 2524 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379004304755
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HD9576.ท9 ว65 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379012496999
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HD9576.ท9 ว65 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011964393
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HD9576.ท9 ว65 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011346047
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HD9576.ท9 ว65 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379010926278
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HD9576.ท9 ว65 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379009433773
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HD9576.ท9 ว65 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379009990723
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HD9576.ท9 ว65 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379010411735
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HD9576.ท9 ว65 2543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379007694871
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HD9576.ท9 ว65 2542 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379002418136
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HD9576.ท9 ว65 2541 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379001869248
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HD9576.ท9 ว65 2522 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379004304771
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HD9576.ท9 ว65 2525 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379004304730
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HD9576.ท9 ว65 2526 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379004304748
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HD9576.ท9 ว65 2535 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379004304631
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HD9576.ท9 ว65 2537 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379004304615
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HD9576.ท9 ว65 2527 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379004304714
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HD9576.ท9 ว65 2528 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379004304722
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HD9576.ท9 ว65 2529 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379004304698
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HD9576.ท9 ว65 2530 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379004304706
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HD9576.ท9 ว65 2531 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379004304672
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HD9576.ท9 ว65 2532 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379004304680
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HD9576.ท9 ว65 2536 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379004304649
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HD9576.ท9 ว65 2537 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379004304623
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HD9576.ท9 ว65 2539 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379000928789
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HD9576.ท9 ว65 2533 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379004304664
รายการจองทั้งหมด: 0

มีภาษาอังกฤษประกอบ.

ปี 2539-2544 จัดทำโดย กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน ปี 2545- จัดทำโดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน.

ปี 2536- ใช้ชื่อ: รายงานน้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศไทย.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544