สรุปภาวะเศรษฐกิจปี ... และแนวโน้มปี ... = Thailand : economic developments in ... and outlook for ... / ฝ่ายวิชาการ ธนาคารแห่งประเทศไทย.  (Continuing resource) (Continuing resource)

ธนาคารแห่งประเทศไทย
Call no.: HC445 .ส64Analytics: Show analyticsPublication: กรุงเทพฯ : ฝ่าย, 2524-Description: เล่ม : ภาพประกอบNotes: ปี 2540- ชื่อภาษาอังกฤษเปลี่ยนเป็น: Thailand : economic performance in ... and outlook for ...Publication Frequency: รายปี.Dates of Publication: 2523-.Subject(s): ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจLOC classification: HC445 | .ส64
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks HC445 .ส64 2541 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 15 พร้อมให้บริการ
31379009644346
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks HC445 .ส64 2542 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 15 พร้อมให้บริการ
31379009262925
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks HC445 .ส64 2540 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 16 พร้อมให้บริการ
31379008669740
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC445 .ส64 2522 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379003771715
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC445 .ส64 2533 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379003772036
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC445 .ส64 2529 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379003771814
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC445 .ส64 2530 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379003771871
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC445 .ส64 2531 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379003771905
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC445 .ส64 2532 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379003771954
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC445 .ส64 2533 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379003772044
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC445 .ส64 2535 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379003772051
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC445 .ส64 2536 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379003772077
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC445 .ส64 2537 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379003772333
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC445 .ส64 2538 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379004350402
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC445 .ส64 2542 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379002072594
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC445 .ส64 2529 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379003771806
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC445 .ส64 2530 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379003771855
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC445 .ส64 2531 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379003771913
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC445 .ส64 2532 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379003771962
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC445 .ส64 2533 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379003772010
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC445 .ส64 2534 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379003772028
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC445 .ส64 2535 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379003772093
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC445 .ส64 2536 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379003772069
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC445 .ส64 2537 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379003753200
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC445 .ส64 2538 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379004350428
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC445 .ส64 2539 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379006911243
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC445 .ส64 2529 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379003771822
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC445 .ส64 2530 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379003771889
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC445 .ส64 2531 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379003771939
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC445 .ส64 2532 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379003771988
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC445 .ส64 2534 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379003771996
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC445 .ส64 2535 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379003772101
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC445 .ส64 2536 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379003772085
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC445 .ส64 2537 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379003772341
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC445 .ส64 2538 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379004350410
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC445 .ส64 2539 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379006911250
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC445 .ส64 2541 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379007223002
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC445 .ส64 2529 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379003771830
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC445 .ส64 2530 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379003771863
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC445 .ส64 2531 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379003771921
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC445 .ส64 2532 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379003771970
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC445 .ส64 2538 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379004350451
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC445 .ส64 2539 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379006911268
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC445 .ส64 2541 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379007223010
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC445 .ส64 2529 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379003771848
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC445 .ส64 2530 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379003771897
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC445 .ส64 2531 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379003771947
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC445 .ส64 2538 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379004350477
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC445 .ส64 2539 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379004035334
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC445 .ส64 2541 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379007223028
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC445 .ส64 2539 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379004035342
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC445 .ส64 2540 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379000999780
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC445 .ส64 2542 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379002165323
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC445 .ส64 2540 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379000999798
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC445 .ส64 2542 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379002165331
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC445 .ส64 2540 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379000999806
Reference Reference Professor Sangvian Indaravijaya Library
Reference Books Reference Stacks HC445 .ส64 2541 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379007222962
Reference Reference Professor Sangvian Indaravijaya Library
Reference Books Reference Stacks HC445 .ส64 2542 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379002115138
Reference Reference Professor Sangvian Indaravijaya Library
Reference Books Reference Stacks HC445 .ส64 2540 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379000999772
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/81708 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2533 พร้อมให้บริการ
31379002780212
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/81634 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2541 พร้อมให้บริการ
31379002312784
รายการจองทั้งหมด: 0

ปี 2540- ชื่อภาษาอังกฤษเปลี่ยนเป็น: Thailand : economic performance in ... and outlook for ...

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544