ข้อเสนอการพัฒนากรุงเทพมหานครและปริมณฑล: แนวทางการพัฒนา หลักและแผนงานการลงทุนในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 (2530-2534) รายงานสรุป.  (Text) (Text)

สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Call no.: HN700.592.พ6 ส652Publication: กรุงเทพฯ, 2529Description: 61 หน้า. ภาพประกอบ. ตาราง. แผนที่Subject(s): แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6การพัฒนาชุมชน -- ไทยกรุงเทพฯ -- ภาวะเศรษฐกิจกรุงเทพฯ -- ภาวะสังคมกรุงเทพฯ -- นโยบายสังคมLOC classification: HN700.592.พ6 | ส652
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HN700.592.พ6 ส652 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379000486010
Book Book Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)
General Books General Stacks HN700.592.พ6 ส652 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379003810794
Book Book Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)
General Books General Stacks HN700.592.พ6 ส652 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379003810802
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
HN700.592.พ6 ส573 การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในงานพัฒนาชุมชน = Cultural resource management in community development / HN700.592.พ6 ส573 2550 การจัดการทรัพยากรทางโบราณคดีในงานพัฒนาชุมชน / HN700.592.พ6 ส573 2550 การจัดการทรัพยากรทางโบราณคดีในงานพัฒนาชุมชน / HN700.592.พ6 ส652 ข้อเสนอการพัฒนากรุงเทพมหานครและปริมณฑล: HN700.592.พ6 ส653 แนวทางการพัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาคในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 (2530-2534). HN700.592.พ6 ส659 แผนงานและโครงการพัฒนาชนบทตามกรอบแนวทางการพัฒนาชนบทของกระทรวงทั้ง 5 ประจำปีงบประมาณ 2532-2534 / HN700.592.พ6 ส734 ราชการชนบท /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544