อิทธิพลวรรณกรรมต่างประเทศในวรรณกรรมไทย.  (Text) (Text)

รื่นฤทัย สัจจพันธุ์
Call no.: PL4200.5 .ร7 2521Publication: กรุงเทพฯ, ภาควิชาภาษาไทย. คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2521Description: 255 หน้า. ภาพประกอบSubject(s): วรรณกรรมไทย -- อิทธิพลต่างประเทศวรรณกรรมไทย -- ประวัติและวิจารณ์LOC classification: PL4200.5 | .ร7 2521
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks PL4200.5 .ร7 2521 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ.1 พร้อมให้บริการ
31379002713296
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks PL4200.5 .ร7 2521 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ.2 พร้อมให้บริการ
31379002713361
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2556/16043 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2521 ฉ.3 พร้อมให้บริการ
31379002713320
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Thammasat Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
2556/16039 หนังสือชุดประมวลสนธิสัญญา : สนธิสัญญาและความตกลงทวิภาคีระหว่าง ประเทศไทยกับต่างประเทศและระหว่างประเทศไทยกับองค์การระหว่างประเทศ (Treaty series : Bilateral Treaties and Agreements between Thailand and other countries and between Thailand and International Organizations). 2556/16040 หนังสือชุดประมวลสนธิสัญญา : สนธิสัญญาและความตกลงทวิภาคีระหว่าง ประเทศไทยกับต่างประเทศและระหว่างประเทศไทยกับองค์การระหว่างประเทศ (Treaty series : Bilateral Treaties and Agreements between Thailand and other countries and between Thailand and International Organizations). 2556/16041 อิทธิพลวรรณกรรมต่างประเทศที่มีต่อวรรณกรรมไทย = 2556/16043 อิทธิพลวรรณกรรมต่างประเทศในวรรณกรรมไทย. 2556/16044 อิทธิพลวรรณกรรมต่างประเทศในวรรณกรรมไทย 2556/16045 The national economic development plan 1961-1966, second phase : 1964-1966. 2556/16046 The Second National Economic and Social Development Plan (1967-1971).

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544