ชุมชนเขตเมือง / คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.  (Text) (Text)

มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. โครงการพัฒนาชุมชนเขตเมือง
Call no.: HN700.58.ก4 .ม54Publication: กรุงเทพฯ :, โครงการ, 2528-Description: รายปีSubject(s): โครงการพัฒนาชุมชนเขตเมืองการพัฒนาชุมชน -- ไทย -- กรุงเทพฯกรุงเทพฯ -- ภาวะสังคมLOC classification: HN700.58.ก4 | .ม54
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ หนังสืออ่านประกอบรายวิชา
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HN700.58.ก4 .ม54 2530-31 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379004408424

วส 313

รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
HN700.55.ฮ9อ65 อ63 2560 บันทึกน้ำใจไมตรีที่สนามหลวง / HN700.55ฮ9พ6 ป623 2545 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของธุรกิจชุมชนในประเทศไทย โครงการย่อยที่ 1 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของธุรกิจชุมชนในเขตภาคเหนือ : HN700.55ฮ9พ6 พ6333 2554 พัฒนาคือสร้างสรรค์ คำตอบอยู่ที่ประโยชน์สุขของประชาชน / HN700.58.ก4 .ม54 2530-31 ชุมชนเขตเมือง / คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. HN700.58.ก4 ก64 รายงานการประชุมทางวิชาการเชิงปฏิบัติการมหาวิทยาลัยมหิดลเรื่องกรุงเทพฯ คดีศึกษา ร.ศ. 211 : HN700.58.ก4 ก64 รายงานการประชุมทางวิชาการเชิงปฏิบัติการมหาวิทยาลัยมหิดลเรื่องกรุงเทพฯ คดีศึกษา ร.ศ. 211 : HN700.58.ก4 ก65 "คุณภาพชีวิตของคนเมืองหลวง" /

ปี 2528-29 ใช้ชื่อเรื่อง : ผลการพัฒนาชุมชนเขตเมือง.

ปี 2530-31 ใช้ชื่อเรื่อง : สรุปผลโครงการพัฒนาชุมชนเขตเมือง.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544