การพัฒนาชนบทแบบผสมผสาน ; แนวความคิดทฤษฎี และทางปฏิบัติในการพัฒนาประเทศ โดย อมร รักษาสัตย์ และ ยุวัฒน์ วุฒิเมธี.  (Text) (Text)

อมร รักษาสัตย์, 2476-2548
ยุวัฒน์ วุฒิเมธี
Call no.: HN750.92.พ6 อ4Publication: กรุงเทพฯ, ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยอนุเคราะห์ไทย (แผนกการพิมพ์), 2524Description: 315 หน้า. ภาพประกอบ. แผนภูมิSubject(s): การพัฒนาชนบท -- ไทยLOC classification: HN750.92.พ6 | อ4
Contents:กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต โดย ยุวัฒน์ วุฒิเมธี.- การพัฒนาชนบทในเกาหลี : บทเรียนสำหรับเมืองไทย โดย อมร รักษาสัตย์.- การช่วยเหลือประชาชนผู้ยากจนในมาเลเซีย โดย อมร รักษาสัตย์.- การจัดระบบที่ดินเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในมาเลเซีย โดย วิชิต สุขะวิริยะ.- หลักและวิธีการติดตามประเมินผลโครงการ โดย ยุวัฒน์ วุฒิเมธี.- การวิเคราะห์สถาบันและการใช้สถาบันในชนบท โดย สนิท สมัครการ.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ หนังสืออ่านประกอบรายวิชา
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HN750.92.พ6 อ4 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.9 พร้อมให้บริการ
31379003816049

ปก.449 การพัฒนาเมืองและชนบท ภาคการศึกษาที่ 1

Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HN750.92.พ6 อ4 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.11 พร้อมให้บริการ
31379003816106

ปก.449 การพัฒนาเมืองและชนบท ภาคการศึกษาที่ 1

Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HN750.92.พ6 อ4 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ.1 พร้อมให้บริการ
31379000182106

ปก.449 การพัฒนาเมืองและชนบท ภาคการศึกษาที่ 1

รายการจองทั้งหมด: 0

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต โดย ยุวัฒน์ วุฒิเมธี.- การพัฒนาชนบทในเกาหลี : บทเรียนสำหรับเมืองไทย โดย อมร รักษาสัตย์.- การช่วยเหลือประชาชนผู้ยากจนในมาเลเซีย โดย อมร รักษาสัตย์.- การจัดระบบที่ดินเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในมาเลเซีย โดย วิชิต สุขะวิริยะ.- หลักและวิธีการติดตามประเมินผลโครงการ โดย ยุวัฒน์ วุฒิเมธี.- การวิเคราะห์สถาบันและการใช้สถาบันในชนบท โดย สนิท สมัครการ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544