การเสนอข่าวการเมืองของหนังสือพิมพ์มาตุภูมิ.  (Text) (Text)

วีระชัย โชติพฤกษวัน
Call no.: PN4784.ข5 ว64Publication: กรุงเทพฯ, คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2525Description: 69 หน้าSubject(s): หนังสือพิมพ์มาตุภูมิผู้สื่อข่าวและการสื่อข่าวLOC classification: PN4784.ข5 | ว64Dissertation note: "สารนิพนธ์วารสารศาสตร์บัณฑิต".
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ไม่มีรายการทางกายภาพสำหรับระเบียนนี้
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
PN4784.ก6 ส525 2552 การเสนอข่าวกีฬาทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ASTV ช่อง NEWS 1 / PN4784.ก6 ส525 2552 การเสนอข่าวกีฬาทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ASTV ช่อง NEWS 1 / PN4784.ข5 จ734 ทิศทางการนำเสนอข่าวและเนื้อหาของหนังสือพิมพ์ที่มีผลต่อภาพลักษณ์ของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย / PN4784.ข5 ว64 การเสนอข่าวการเมืองของหนังสือพิมพ์มาตุภูมิ. PN4784.ค73 พ633 บทบาทการนำเสนอเนื้อหาของหน้าคุณภาพชีวิตและการศึกษาหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ระหว่างปี พ.ศ. 2551 / PN4784.ด7 ท626 2550 ทำข่าวอย่างไร? ไม่ให้ละเมิด "สิทธิเด็ก" / PN4784.ท4 ค94 โครงการวิจัยเรื่องหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น :

"สารนิพนธ์วารสารศาสตร์บัณฑิต".

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544