แนวคิดเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย และมูลนิธิ ฟรีดริช เอแบรท สติฟตุง.  (Text) (Text)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
สมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย | มูลนิธิฟรีดริช เอแบรท
Call no.: PN4784.ท4 ธ4Publication: กรุงเทพฯ, 2526Description: 197 หน้าSubject(s): หนังสือพิมพ์ไทยนักสื่อมวลชนLOC classification: PN4784.ท4 | ธ4
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Books General Stacks PN4784.ท4 ธ4 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379005370144
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks PN4784.ท4 ธ4 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 17 พร้อมให้บริการ
31379003651016
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks PN4784.ท4 ธ4 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 18 พร้อมให้บริการ
31379003651503
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks PN4784.ท4 ธ4 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379005370052
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/65028 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379005370060
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2559/10631 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379005370102
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2559/10632 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379005370136
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/185457 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 16 พร้อมให้บริการ
31379003651040
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/185454 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 19 พร้อมให้บริการ
31379003651024
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
PN4784.ท4 ค94 โครงการวิจัยเรื่องหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น : PN4784.ท4 ฐ636 บทบาทและการดำรงอยู่ของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในกระแสโลกาภิวัตน์ = Roles and existence of community newspapers in the current globalization period : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ / PN4784.ท4 ธ4 แนวคิดเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น PN4784.ท4 ธ4 แนวคิดเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น PN4784.ท4 ธ35 โครงการวิจัยเรื่อง การประเมินผลหนังสือพิมพ์ชนบท ของโครงการพัฒนาชนบทลุ่มแม่น้ำกลองและเปรียบเทียบกับหนังสือพิมพ์ชนบทอื่น ๆ ในประเทศไทย PN4784.ท4 น34 2559 การบริหารองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภายใต้อิทธิพลของสื่อใหม่ : PN4784.ท4 บ647 บทบาทหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นต่อการส่งเสริมความรู้เรื่องการพัฒนาชนบทตามแนวยุทธศาสตร์ชาติ :

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544