ศิลปวัฒนธรรมไทย.  (Text) (Text)

กรมศิลปากร
Call no.: DS568 .ศ62Publication: กรุงเทพฯ, 2525Description: 8 เล่ม. ภาพประกอบSubject(s): อนุสาวรีย์ -- ไทยการละเล่น -- ไทยภาษาไทยวัดทางพุทธศาสนาวรรณกรรมไทยศิลปกรรมไทยศิลปะการแสดงวัง -- ไทยโบราณวัตถุ -- ไทยไทย -- ความเป็นอยู่และประเพณีไทย -- อารยธรรมไทย -- ประวัติศาสตร์ -- ภาพกรุงเทพฯ -- งานฉลองครบรอบสองร้อยปีLOC classification: DS568 | .ศ62
Contents:สมุดภาพประวัติศาสตร์ กรุงรัตนโกสินทร์.- ภาษาและวรรณคดี กรุงรัตนโกสินทร์.- ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม กรุงรัตนโกสินทร์.- วัดสำคัญ กรุงรัตนโกสินทร์.- ศิลปวัตถุ กรุงรัตนโกสินทร์.- ศิลปกรรม กรุงรัตนโกสินทร์.- นาฏดุริยางคศิลปไทย กรุงรัตนโกสินทร์.-
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    Average rating: 0.0 (0 votes)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks DS568 .ศ62 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล.3 ฉ.3 พร้อมให้บริการ
31379004152899
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 DS568 .ศ62 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล.1 ฉ.1 ห้ามยืม 31379008483951
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 DS568 .ศ62 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล.2 ฉ.1 ห้ามยืม 31379008483969
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 DS568 .ศ62 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล.3 ฉ.1 ห้ามยืม 31379008483944
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS568 .ศ62 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล.3 ฉ.2 พร้อมให้บริการ
31379005938536
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 DS568 .ศ62 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล.4 ฉ.1 ห้ามยืม 31379008483936
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 DS568 .ศ62 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล.5 ฉ.1 ห้ามยืม 31379008161433
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 DS568 .ศ62 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล.6 ฉ.1 ห้ามยืม 31379008161441
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS568 .ศ62 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล.6 ฉ.2 พร้อมให้บริการ
31379004942117
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 DS568 .ศ62 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล.7 ฉ.1 ห้ามยืม 31379008161466
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 DS568 .ศ62 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล.8 ฉ.1 ห้ามยืม 31379008161946
Book Book Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)
General Books General Stacks DS568 .ศ62 ล.3 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.5 พร้อมให้บริการ
31379003763696
Book Book Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)
General Books General Stacks DS568 .ศ62 ล.4 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.5 พร้อมให้บริการ
31379003763720
Book Book Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)
General Books General Stacks DS568 .ศ62 ล.2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.6 พร้อมให้บริการ
31379003763704
Book Book Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)
General Books General Stacks DS568 .ศ62 ล.5 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.6 พร้อมให้บริการ
31379003763712
Book Book Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)
General Books General Stacks DS568 .ศ62 ล.6 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.6 พร้อมให้บริการ
31379003763746
Book Book Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)
General Books General Stacks DS568 .ศ62 ล.7 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.6 พร้อมให้บริการ
31379003763738
Book Book Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)
General Books General Stacks DS568 .ศ62 ล.8 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.6 พร้อมให้บริการ
31379003763761
รายการจองทั้งหมด: 0

สมุดภาพประวัติศาสตร์ กรุงรัตนโกสินทร์.- ภาษาและวรรณคดี กรุงรัตนโกสินทร์.- ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม กรุงรัตนโกสินทร์.- วัดสำคัญ กรุงรัตนโกสินทร์.- ศิลปวัตถุ กรุงรัตนโกสินทร์.- ศิลปกรรม กรุงรัตนโกสินทร์.- นาฏดุริยางคศิลปไทย กรุงรัตนโกสินทร์.-

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544